Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Laboratoře → Analýza odpadů, paliv a biopaliv 
iduzel: 9843
idvazba: 11537
šablona: stranka
čas: 19.2.2018 10:58:08
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza odpadů, paliv a biopaliv 

Vědecko-výzkumnou činnost v tomto oboru lze rozdělit do dvou základních směrů. Jeden z nich sestává z teoretických studií a praktických experimentů v oblasti zpracování biomasy a druhý je zaměřený na analýzu paliv a odpadů.

  • zpracování biomasy
  • analýza odpadů a paliv

 

Zpracování biomasy


Kontakt:  doc. Ing. Jan Vošta, CSc.

V současné době probíhá studium a experimentální práce v oblasti destrukce chlorovaných organických sloučenin. Některé tyto sloučeniny jsou přítomny v nanogramových koncentracích ve spalinách a podporují vznik POP's. Dále je pozornost soustředěna na potlačení reakce "de nuovo", která se týká opětovného vzniku POP's, které již byly tepelně rozrušeny, ale opět vznikají při teplotách spalin od 800°C do 650°C. Obrátit kinetiku vzniku těchto látek, kam patří polychlorované dibenzodioxiny (PCDD), polychlorované dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB) a polyaromatické sloučeniny (PAH) bude naší hlavní aktivitou.

 

Analýza odpadů a paliv

Kontakt: Ing. David Bouška


   V rámci analýzy odpadů jsou vyvíjeny postupy vedoucí k rychlému a přesnému určení všech jeho složek. Na základě známého složení lze určit ekologicky čistý a účinný způsob likvidace odpadu spalováním nebo skládkováním. Analýza je prováděna u tuhých, kapalných a pastovitých odpadů, u vodných výluhů odpadů a v rámci spalovacích atestů odpadů pro spalovny.

Při analýze biomasy resp. odpadů jsou stanovovány především následující složky:

  • voda a popel (včetně celkového rozboru popela), tavitelnost popela
  • prchavá a neprchavá hořlavina
  • spalné teplo a výhřevnost
  • S, Cl, F, P
  • Ca, Mg, Na, K
  • Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Cd, Co, As, Tl

Za účelem komplexní a kvalitní analýzy je ústav energetiky vybaven řadou přístrojů, jejichž volnou kapacitu je možné po dohodě využívat.

Aktualizováno: 11.6.2015 12:51, Autor: Eva Mištová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi