Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 15.8.2022 17:52:13
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

Bakalářský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Průmyslová ekologie je jedna z nejmladších vědních disciplín, která si však v rozvinutých zemích rychle nachází uplatnění v praxi. Jedná se o disciplínu propojující průmyslové aktivity a životní prostředí. Průmyslová ekologie vnímá lidské činnosti včetně průmyslové výroby jako propojený (eko)systém a minimalizuje jeho nepříznivé dopady na životní prostředí.

Uplatnění

Průmyslový ekolog se vyzná v důležitých otázkách životního prostředí, ví, jak se šetrným způsobem čerpají suroviny, vyrábějí paliva, orientuje se v udržitelné energetice a umí předcházet vzniku odpadů. Průmysloví ekologové spolupracují mimo jiné s designéry na vývoji nových ekologičtějších produktů či s architekty při navrhování udržitelných staveb.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód B2814)
Kód oboru 2805R016
Bližší informace na ústavech Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Ústav technologie vody a prostředí
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi