Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 3.12.2021 02:33:47
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie životního prostředí

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101002 Chemické výpočty 0/2/0 Z 2
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N215022 Využití výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
N218026 Alternativní zdroje energie I 2/0/0 Zk 3
N240011 Základy toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N240022 Základy biologie 2/0/0 Zk 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N216034 Změna klimatu 2/0/0 Zk 3
N240010 Ekologie 2/0/0 Zk 3
N323004 Senzorická analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N240009 Environmentální chemie 3/0/0 Zk 5
N320001 Biochemie I 3/0/0 Zk 5
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N437005 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217032 Statistika v ochraně životního prostředí 1/2/0 Z+Zk 4
N218016 Zdroje chemických informací 0/3/0 KZ 3
N218028 Semestrální projekt 0/6/0 KZ 6
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N216007 Chemie ovzduší 2/0/0 Zk 3
N216030 Základy analytiky ovzduší 1/2/0 Z+Zk 4
N217001 Analytika vody 2/0/0 Zk 3
N218025A Seminář a laboratoř analytiky prostředí 0/8/0 KZ 6
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N320009 Mikrobiologie 3/0/0 Zk 5
N403001 Fyzikálně-chemické vlastnosti látek 2/1/0 Z+Zk 4
N409002A Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N217003 Hydrochemie 3/2/0 Z+Zk 7
N240013 Tvorba vědeckotechnických prezentací 0/3/0 KZ 3
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Volitelné předměty

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi