Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 15.8.2022 17:08:16
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Laboratoř anorganické chemie I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Libor Mastný, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti jsou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce, základním laboratorním vybavením a základními experimentálními postupy. Preparační práce a kvalitativní reakce doplní teoretické znalosti o charakteristických vlastnostech prvků a sloučenin.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.
2. Základní laboratorní vybavení.
3. Základní laboratorní práce - rozpouštění, filtrace, odpařování, srážení, dekantace.
4. Základnílaboratorní operace - krystalizace, vážení, stanovení hustoty, určení pH.
5. Oxidačně redukční reakce - provedení v roztoku a v pevné fázi.
6. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.
7. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.
8. Důležité kvalitativní reakce aniontů a jejich stanovení v neznámých vzorcích.
9. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.
10. Přípravy charakteristických sloučenin a jejich reakce.
11. Koordinační sloučeniny přechodných kovů.
12. Kvalitativní reakce kationtů, jejich dělení a stanovení v neznámých vzorcích.

Literatura

Z: Dagmar Sýkorová, Libor Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 2001, dotisk 2009,9788070804520
Z: V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351
Z: J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
D:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173
D:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi