Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 14:06:50
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obecná a anorganická chemie I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 8
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní předmětu jsou základní okruhy z obecné chemie - stavba atomu, periodicita vlastností, teorie chemické vazby, stereochemie molekul a základy chemické rovnováhy. Tyto principy jsou aplikovány při popisu reaktivity a vlastností základních skupin anorganických látek. Systematická část je podána na rozdíl od klasického pojetí (chemie prvků) jako chemie anorganických fází. Základními probíranými kategoriemi jsou molekulární plynné a kapalné látky, ionty ve vodných roztocích a jejich soli, kovy a intermetalické fáze, pevné oxidy a anorganické polymery, karbidy, nitridy a další pevné sloučeniny kovů.

Sylabus

1. Struktura látek, elektronová struktura atomu
2. Periodický systém
3. Chemická vazba a chemické reakce
4. Elementární nekovy - chemická vazba, vlastnosti, reaktivita
5. Víceatomové molekuly nekovů - struktura, chemická vazba, vlastnosti
6. Plynné a kapalné molekulární sloučeniny nekovů
7. Monoatomární ionty ve vodných roztocích a jejich soli
8. Oxoanionty ve vodných roztocích a krystalech
9. Koordinační sloučeniny
10.Struktura, chemická vazba a vlastnosti kovů
11.Kovy a intermetalické fáze - reaktivita, výroba
12.Jednoduché pevné oxidy a anorganické polymery
13.Binární neoxidové pevné sloučeniny kovů a nekovů
14.Částice a fáze chalkofilních prostředí

Literatura

Z:C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
Z:J.Klikorka a kol.: Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
Z:F.Jursík, Anorganická chemie nekovů, VŠCHT Praha, 2001, 8070804173
Z:F.Jursík,Anorganická chemie kovů, VŠCHT Praha, 2003, 8070805048
D:V.Flemr, E. Holečková: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001, 8070804351
D:D.Sýkorová a kol.: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, 1996, 8070802472
D:D.Sedmidubský a kol.: Základy chemie pro bakaláře, VŠCHT Praha, 2011, 8070807903

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi