Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 14:34:36
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř organické chemie I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 4
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Václav Kozmík, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Podmínkou vstupu do laboratoří je složení zkoušky z Organické chemie I nebo získání zápočtu z Organické chemie A a absolvování Laboratoří z anorganické chemie I. Cílem kurzu je naučit studenty základním operacím používaným v organické laboratoři. Studenti na sérii syntéz získávají potřebné pracovní návyky a zkušenosti při získávání a charakterizaci připravovaných sloučenin. Při hodnoceni studenta se klade důraz nejen na získané praktické dovednosti, ale i na znalosti jednoduchých výpočtů, které se týkají stechiometrie a ředění roztoků, a znalost chemických rovnic reakcí, které probíhají při prováděných operacích.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.
2. Laboratorní řád, protokoly, základní výpočty.
3. Základní vybavení organické laboratoře.
4. Stavba aparatur.
5. Krystalizace, filtrace a odsávání.
6. Organická rozpouštědla, extrakce, sušení, odpařování.
7. Zahřívání pod zpětným chladičem za míchání.
8. Jednostupňové syntézy spojené s izolací a identifikací produktu.
9. Vícestupňové syntézy.
10. Operace za bezvodých podmínek.
11. Destilace za atmosferického tlaku.
12. Destilace za sníženého tlaku.
13. Stanovení bodu tání.
14. GLC chromatografie připravených látek.

Literatura

Z: Šilhánková a kol.: Laboratoř organické chemie, VŠCHT Praha, 2000, dotisk 2007, 8070803959

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi