Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 15:51:22
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technická mikrobiologie a hydrobiologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Anotace

Podstatnou částí a zaměřením je vztah mikroorganismů k prostředí, využití těchto závislostí a znalostí v technologiích (úpravy vody, čištění), uplatnění organismů v technologiích a při ekologickém a biologickém hodnocení stavu biotopů. Specifikace organismů přítomných v povrchových a podzemních vodách, upravených a znečištěných vodách, v nárostech, sedimentech a biofilmech. Eutrofizace a přítomnost toxinů ve vodách, jak je z vody odstranit, stanovit. Toxikologie, testy a jejich využití ve vodárenské a čistírenské praxi, v průmyslu. Indikátorové organismy ve vztahu k ekologickému hodnocení tekoucích a stojatých vod. Důraz je kladen na metody odběru, metody stanovení (kultivační techniky, mikroskopie, molekulární biologie), indikační vlastnosti organismů, laboratorní praxi (v návaznosti na platnou legislativu).

Sylabus

1.Specifikace oborů, rozdělení organismů. Úvod do biologického předmětu, ekologické základy hydro- a mikrobiologie.
2.Základy taxonomie, zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou.
3.Metody studia organismů, kultivační metody, mikroskopické analýzy, molekulárně biologické metody.
4.Organismy v prostředí (abiotické a biotické faktory). Biocenózy a společenstva.
5.Organismy v prostředí (voda, vzduch, půda, člověk), jejich indikační význam, ekologie jejich výskytu.
6.Organismy ve vodním prostředí (stojaté a tekoucí vody), vztah k prostředí, trofie vod.
7.Organismy během procesu úpravy vody, v pitných vodách a v distribučních sítích.
8.Hygiena vody a choroby přenosné vodou.
9.Organismy v užitkových vodách, eutrofizace, toxiny.
10.Organismy v odpadních vodách a na čistírnách odpadních vod.
11.Znečišťování a samočištění.
12.Technická a environmentální toxicita.
13.Legislativa.
14.Laboratorní praxe.

Literatura

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7
Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3
Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8
Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.
Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0
D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi