Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 14:49:28
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Zdroje chemických informací

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na práci s odbornou chemickou literaturou a knihovními, citačními a chemickými databázemi. Pozornost je věnována i přípravě odborné publikace a pravidlům citací. Získané dovednosti si studenti ihned ověří během cvičení i v rámci samostatného projektu.

Sylabus

1. Chemická literatura, typy zdrojů informací, primární zdroje, vybrané odborné časopisy pokrývající problematiku chemie, ochrany životního prostředí a energetiky
2. Rešerše - iterativní a retrospektivní přístupy k hledání v odborné literatuře, zadání individuálního projektu
3. Knihovní informační systémy, souborné katalogy knih a časopisů
4. Přístup k plným textům článků a knih různých vydavatelů
5. Chemical Abstracts - tištěná forma, historie zpracování informací z primárních zdrojů
6. CA on CD, rejstříky, další služby Ultranetu
7. Přístup do databáze CA pomocí aplikace SciFinder
8. Citace, důležitost pro hodnocení publikace, vědce (počet citací, autocitace, h-index) a pro rešerši, databáze Science Citation Index a Scopus
9. Hodnocení kvality časopisů - Impact Factor, základy redakční práce
10. Toxikologické databáze, MSDS, systémy značení toxicity v EU a USA
11. Vyhledávání vědeckých informací informací na internetu
12. Příprava odborné publikace (článku, bakalářské práce)
13. Příprava posteru
14. Příprava prezentace

Literatura

Z:Šilhánek, J., Chemická informatika. 1st ed.; VŠCHT Praha: Praha, 2002. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-465-3/pages-img/, 80-7080-465-3¨

D:Jirát, J.; Nič, M.; Košata, B.; Dibuszová, E., Průvodce projektem z Chemické informatiky. 1st ed.; VŠCHT Praha: 2007. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-672-2/, 978-80-7080-672-2


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi