Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 15.8.2022 18:49:47
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Alternativní zdroje energie II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ivo Jiříček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na ekologickou výrobu silové elektrické energie a hledá potenciální řešení pomocí znalostí inovativních energetických systémů, jejich fyzikálních principů, ekonomiky, vlivu na životní prostředí a integrace do nadnárodních energetických soustav.

Sylabus

1. Elektřina a magnetismus, stejnosměrný a třífázový systém, generátory, silové rozvody
2. Energetické a ekologické hodnocení, kapacitní faktor, návratnost ERoEI, krok učení technologie
3. Udržitelná jaderná energie, fuzní a rychlé množivé reaktory, jaderné odpady, externality zdrojů
4. Zákon o odporovaných zdrojích energie, výkupní ceny a bonusy, ekonomické hodnocení
5. Fotovoltaické systémy, modularita, elektrická charakteristika článků, vliv teploty a zastínění
6. Síťové a ostrovní systémy, koncentrační fotovoltaické systémy, hodnocení výkonnosti
7. Koncentrační solárně-termické systémy, hybridizace, měrné náklady elektřiny
8. Větrné elektrárny, vztlakové a odporové systémy,off-shore parky, ekologické vlivy, rychloběžnost
9. Oceánická energie: slapové a osmotické elektrárny, konvertory energie z mořských vln
10. Geotermální elektrárny, bilancování těžby z HDR a teplotní obnova prochlazené horniny
11. Vodní elektrárny, posouzení hydroenergetického potenciálu toků, volba turbiny
12. Transformace el. energie z biomasy přes C-R cyklus, kospalování , kogenerace,
13. Transformace el. energie z biomasy přes plynový cyklus, motor, turbina a palivový článek
14. Integrace zdrojů, inteligentní sítě Smart grid, akumulace elektrické energie

Literatura

A: Mastný Petr et all: Obnovitelné zdroje elektrické energie http://k315.feld.cvut.cz/CD_MPO/CVUT-2-OZE.pdf
D: Henze A., Hillebrand W.: Elektrický proud ze slunce, HEL Ostrava, 2000, 80-86167-12-7
D: Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich uplatnění v České republice,ČEZ a.s.,2007,978-80-239-8823-9
D: Alternativní zdroje energie,Fakulta strojní,vydavatelství ČVUT,2003,80-01-02802-X
D: Biomasa obnovitelný zdroj energie,FCC public,2004,80-86534-06-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi