Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 15.8.2022 18:21:07
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Ekologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.
RNDr. Jana Punčochářová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí o životním prostředí a zákonitostech v něm. Předmět charakterizuje abiotické i biotické složky a vztahy mezi nimi. Významná část přednášek se věnuje postavení člověka a jeho roli v globálním ekosystému. Antropogenní vlivy jsou popsány především prostřednictvím globálních problémů současnosti včetně způsobů jejich řešení na lokální úrovni, ale i pomocí ekologické politiky či přímo spolupráce oborů ekonomie a ekologie.

Sylabus

1. Historie a vývoj ekologie, definice, abiotické a biotické složky
2. Energie - zdroj a její tok na Zemi (využití a přeměny)
3. Atmosféra - vznik a vývoj, složení, vlastnosti, procesy v ní; vliv člověka (př. spalování, emise)
4. Hydrosféra - vznik, vlastnosti, bilance, koloběhy vody, život v ní; člověk (př. odpadní vody, přehrady)
5. Pedosféra - vznik, vlastnosti, život v ní; vliv člověka (př. zemědělství, hnojiva, pesticidy)
6. Biogeochemické cykly hlavních biogenních prvků - cykly hmoty; člověk (př. C - spalování, N - hnojení)
7. Biotické složky - látkové složení, vlastnosti; buňka
8. Mikroorganismy - metabolismus, funkce v životním prostředí
9. Organizace biologických systémů - jedinec, populace, společenstvo, vztahy (př. trofické řetězce)
10. Chemická ekologie - komunikace mezi organismy
11. Ekosystémy - definice, základní typy, efektivnost ekosystémů, biomasa
12. Ekologické problémy - akutní havárie a dlouhodobé zátěže, následky
13. Legislativa na ochranu životního prostředí - národní, mezinárodní, organizace, ekologická politika
14. Ekologie a ekonomie

Literatura

Z: PUNČOCHÁŘOVÁ Jana. Ekologie - http://uchop.vscht.cz/files/uzel/0011054/EKOLOGIE.doc
D: TOWNSEND, C.R., BEGON, M., HARPER, J.L.: Základy ekologie, vydavatelství Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 9788024424781.
D: BEGON, M., HARPER, J.L., TOWNSEND, C.R.: Ekologie: Jedinci, populace a společenstva, Univerzita Palackého v Olomouci, 1997.ISBN 80-7067-695-7.
D: RAJCHARD, Josef, Zuzana BALOUNOVÁ a Dušan VYSLOUŽIL. Ekologie. I., Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7.
D: RAJCHARD, Josef, Zuzana BALOUNOVÁ, Jan KVĚT, Hana ŠANTRŮČKOVÁ a Dušan VYSLOUŽIL. Ekologie. III., Struktura a funkce ekosystému, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-191-9
D: MOCOVÁ, K.A.: Základy biologie, prezentace k předmětu na stránkách http://old.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/Materiály.html


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi