Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 15:28:54
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy toxikologie a ekologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc.
Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
RNDr. Jana Punčochářová, CSc.

Anotace

Toxikologie se zabývá vzájemným působením chemických látek a živého organismu, je předmětem shrnujícím základní informace o látkách, které poškozují živý organismus. Předmět obecně seznamuje s osudem látek v organismu a jejich účinky na něj, se způsobem zjišťování jejich toxicity, s nejdůležitějšími legislativními předpisy týkajícími se chemických látek a některých jejich skupin. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným anorganickým a organickým toxickým látkám a některým jejich skupinám. Jedna přednáška je věnována prevenci a následkům nehod, tedy zásadám bezpečné práce s toxickými látkami, likvidaci požáru a základům první pomoci. Přednáška ekologie seznamuje stručně s vlivem některých chemických látek na životní prostředí.

Sylabus

1. Představení a struktura předmětu, historie toxikologie, pojmy a definice
2. Obecná toxikologie - účinky látek podrobněji (přímý toxický, biochemický, imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní)
3. Obecná toxikologie - látky v organismu - bariéry vstupu, vstup látek, distribuce
4. Obecná toxikologie - biotransformace látek (enzymy, základní biotransformační reakce, faktory), vylučování (orgány, ovlivňující faktory, vztahy)
5. Obecná toxikologie - zjišťování toxicity, literární zdroje a experimentální zjišťování, legislativa
6. Speciální toxikologie - anorganické látky dle periodické tabulky - s a p prvky (p1 a p2)
7. Speciální toxikologie - anorganické látky dle periodické tabulky - p3 a p4 prvky (chalkogeny)
8. Speciální toxikologie - anorganické látky dle periodické tabulky - p5 (halogeny) a p6 (vzácné plyny)
9. Speciální toxikologie - organické sloučeniny: uhlovodíky, kyslíkaté, dusíkaté, sirné a halogenované deriváty
10. Látky poškozující životní prostředí, bojové chemické látky
11. Radioaktivní látky, biotoxiny (bakteriální, mykotoxiny, houbové, rostlinné a živočišné jedy)
12. Návykové látky (sedativa, stimulanty, halucinogeny, psychotropní látky jiných skupin); legislativa
13. Nakládání s chemikáliemi, hořlaviny, prevence, požár a jeho hašení
14. Bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc

Literatura

Z: Horák J., Linhart I., Klusoň P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004, ISBN 80-7080-548-X
Z: Linhart I.: Toxikologie: interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2012, ISBN 978-80-7080-806-1
Z: aktuální legislativní předpisy
Přednášky dostupné na: http://uchop.vscht.cz/predmety/zte

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi