Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 14:22:46
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy biologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.

Anotace

Přednáška zahrnuje popis obecných biologických dějů na úrovni buňky, orgánů, celých organismů i populací. Seznamuje se všemi skupinami organismů od nebuněčných virů, přes jednobuněčné organismy až k mnohobuněčným. Zvláštní důraz je kladen na témata související s působením toxických látek a ochranou životního prostředí (fyziologie stresu, imunitní systém, klasická a molekulární genetika, vztahy mezi organismy). V rámci předmětu jsou také představeny vybrané metodiky používané v jednotlivých biologických odvětvích (např. rodokmenová metoda v klasické genetice, metody analýzy DNA a genového inženýrství). Obsah přednášek je uzpůsoben posluchačům nebiologických oborů.

Sylabus

1. Historie oboru. Základní vlastnosti živých struktur.
2. Stavba prokaryotní buňky. Bakterie. Modelové organismy.
3. Stavba eukaryotní buňky. Jednobuněčné eukaryotní organismy.
4. Genetická informace. Struktura a funkce DNA. Replikace.
5. Struktura a funkce RNA. Proteosyntéza. Regulace genové exprese.
6. Vybrané metody molekulární biologie. Viry - stavba a rozmnožování.
7. Rozmnožování a individuální vývoj organismů.
8. Základy klasické genetiky.
9. Imunitní systém živočichů.
10. Fyziologie stresu.
11. Struktura a základní rozdělení systému rostlin. Modelové organismy.
12. Struktura a základní rozdělení systému živočichů. Modelové organismy.
13. Struktura a základní rozdělení systému hub. Modelové organismy.
14. Vybrané kapitoly z evoluční biologie.

Literatura

Z: Alberts, B. a kol.,Základy buněčné biologie,Úvod do molekulární biologie buňky,Espero Publishing,Praha,2005,80-902906-0-4.
Z: Kubišta, V.,Buněčné základy životních dějů,Scientia,Praha,1998,80-7183-109-3.
D: Rosypal, S. a kol.,Přehled biologie,Scientia,Praha,1994,80-85827-32-8.
D: Kimball,J.W., Biology (online), http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/F/FallTerm.html

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi