Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.1.2022 15:21:04
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř chemického inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Zdeněk Grof, Ph.D.
Ing. Lukáš Valenz, Ph.D.

Anotace

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.

Sylabus

Studenti se v pracovních skupinách (obvykle tříčlenných) seznamují se základními
operacemi a aparáty užívanými v chemických a potravinářských provozech. Úkolem
skupiny je vykonat předepsané měření, zpracovat experimentální data a vypracovat
písemný protokol o průběhu měření a jeho výsledcích. Protokol též obsahuje vyvozené závěry.
Tématické okruhy prací:
Hydromechanické operace: Ztráty mechanické energie při proudění tekutin, Charakteristika odstředivého čerpadla, Příkon míchadla, Filtrace, Sedimentace, Ztráty tlaku při proudění tekutiny výplní.
Mechanické procesy: Mletí v kulovém mlýnu.
Tepelné procesy: Tepelný výměník typu "trubka v trubce". Koeficient prostupu tepla na žebrovaném povrchu.
Separační procesy: Rektifikace, Absorpce, Sušení, Reversní osmosa.
Reaktorové inženýrství: Měření rozdělení dob prodlení v průtočném systému.

Literatura

Z: Schreiberová a kol., návody na laboratoře z CHI, 2012, elektronická verze www.vscht.cz/uchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi