Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2022 16:00:08
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N445006/rok/2016'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Počítačová grafika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je podat základní informace o současné počítačové grafice a souvisejících tématech. Je zaměřen na porozumění a shopnost praktického uplatnění zásad tvorby, uchování a přenosu obrazových dat. Kromě teoretických poznatků je zaměřen na zvládnutí práce v rastrovém a vektorovém grafickém editoru.

Sylabus

1. Principy získání a uchování grafické informace, vektorová a rastrová počítačová grafika
2. Barevná reprezentace obrazu, zpracování barev - barevné modely, redukce barev
3. Přehled nejdůležitějších grafických formátů - jejich vlastnosti a možnosti použití
4. Základní zpracování rastrových obrazů, histogram a jeho použití
5. Užití pokročilých metod zpracování rastrové informace
6. Základy grafického návrhu
7. Praktické využití metod zpracování rastrového obrazu
8. Zásady tvorby technické grafické dokumentace, princip práce ve vektorovém syst. AutoCAD
9. Základní objekty vektorové PG a jejich vlastnosti (analytické křivky, text)
10. Složitější objekty vektorové PG (spline křivky, šrafy, kóty, bloky)
11. Vektorové systémy a jejich vazby na vnější prostředí (export, import, vnější reference)
12. Pozadí geometrických transformací obrazu
13. Tvorba technického grafického dokumentu
14. Principy 3D modelování a virtuální reality

Literatura

Z:Beneš B.,Sochor J.,Felkel P.,Žára J.,Moderní počítačová grafika,Computer Press,2005,9788025104545
D:Sobota B.,Milián J.,Grafické formáty,Kopp,1996,8085828588
D:Adobe Photoshop CS2,SoftPress,Praha,2005,8086497844
D:Fořt P.,Kletečka J.,AutoCad,Computer Press,2006,8025110141

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi