Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2022 15:47:25
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N445079/rok/2016'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekt inženýrské informatiky I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Hana Soušková, Ph.D.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům podílet se na vědecké práci Ústavu 445.
Studentům všech oborů VŠCHT umožňuje jednak rozšířit své znalosti z oblasti informatiky, nebo získat hlubší vhled do dílčích úkolů spjatých s výpočetními matodami, které pak mohou využít ve zpracování např. vlastní bakalářské práce(statistické zpracování dat, programové řešení, obrazová analýza, databázové operace a pod.).

Postup pro přihlášení na projekt: student si může vybrat konkrétní projekt z nabídky projektů Ústavu 445, které jsou vypsány v systému SIS/Výběr práce/Ústav - 445, Typ práce - Projekt. Projekt má v názvu označení BC. Nebo si přinést vlastní téma a konzultovat je s garantem předmětu, tajemníkem ústavu nebo budoucím vedoucím projektu.
Projekt lze řešit individuálně nebo týmově (2-3 studenti), záleží na domluvě s vedoucím projektu.
Projekt může být prezentován na SVK.

Sylabus

1.Formulace cílů projektu.
2.Průběžná práce na dílčích úlohách, průběžná komunikace s vedoucím, práce s literárními zdroji.
3.Hodnocení dosažených výsledků.
4.Tvorba zprávy o řešení projektu.
5.Ústní prezentace výsledků projektu.

Literatura

Z:Saltz I.,Základy typografie,Slovart,Praha,2010,9788073914042

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi