Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2022 14:45:45
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N834045/rok/2016'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Angličtina - pokročilí II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů,vyjádření vlastního názoru a argumentaci.Tématické okruhy se vztahují k mozkové činnosti, zajímavým místům na zeměkouli,kriminálním činům, životnímu prostředí a zaměstnání. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Lidský mozek.Podmínkové věty. Frázová slovesa s dvěma částicemi.
2. CAE : Rozhodování. Slovní zásoba týkající se myšlení. Větná spojení.
3. Divy světa. Památky. Modální slovesa - vyjádření pravděpodobnosti a jistoty.
4. Vlivy počasí. Často zaměňované konstrukce. CAE: Poslech - dokončování vět.
5. Kriminální činy. Trpný rod. Frázová slovesa související s trestnými činy.
6. CAE: Porozumění textu. Informační leták.
7. Životní prostředí. Přechodníkové konstrukce. CAE: Poslech - nesouvisející úryvky.
8. Ekologické otázky. Esej. Nepřímá řeč..
9. Jména a obchodní značky. CAE : Čtení - přiřazování částí textu. Přípony. Slovesné konstrukce.
10.Poslech a parafrázování. Vícevýznamová slova. Nominalizace.
11.Zaměstnání. CAE: Tvoření slov. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.
12.Čtení- vyvozování skrytého významu, Formy otázek.
13.Používání přesné slovní zásoby. CAE: Psaní eseje.
14.Závěrečné shrnutí a opakování

Literatura

C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2015 9780194502474


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi