Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 28.9.2022 15:40:33
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N834059/rok/2016'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Španělština - středně pokročilí II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování.Cílem předmětu je utvrdit znalosti úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Popis povahy, postojů a pocitů. Vyprávění a hodnocení situací a událostí v minulosti.
2. Slovesné tvary imperfecto/perfecto de subjuntivo. Výrazy pomáhající uspořádat informace.
3. Politický život. Vyjádření odmítnutí a stížnosti. Užití slovesného tvaru subjuntivo pro vyjádření přání.
4. Užití budoucího času pro vyjádření slibu. Výrazy vyjadřující účel - para / a fin de+infinitivo, para que a fin de que+subjuntivo. Organizace debaty.
5. Slovesa s předložkami. Podstatná jména odvozená od sloves, pozice hodnotících přídavných jmen.
6. Strukturování informací ve formálním registru. Popis vlastností produktu.
7. Konstrukce vyjadřující příčinu: por+podstatné jméno/porque+sloveso. Přípustkové věty: a pesar de+infinitiv,aunque+indicativo/subjuntivo.
8. Zvyklosti a zvyky.
9. Vyjádření překvapení. Uvedení podobných a odlišných rysů. Doporučení. Odstranění nedorozumění. Blahopřání.
10. E-mail osobě, která chce poprvé navštívit tuto zemi.
11. Osobnost. Hypotetické situace. Minulý slovesný tvar pluscuamperfecto de subjuntivo. Složený podmiňovací způsob.
12. Hodnocení minulých událostí. Dočasné okolnosti.
13. Dotazník. Emoce a jejich projevy.
14. Opakování lexikálních a gramatických struktur.

Literatura

Z: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Gente Libro del alumno 3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431886

D: Peris E.M.,Sánchez Quintana N.,Sans Baulenas N.,Vañó Aymat A.,Gente Libro de trabajo ,3,Difusión,Barcelona,2008, 9788484431893

D: Morena C.,Temas de gramática nivel superior,SGEL,Madrid,2009, 9788497784290

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi