Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Předměty → Laboratoř environmentálních rizik v energetice
iduzel: 51142
idvazba: 58291
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 03:00:07
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř environmentálních rizik v energetice

S ohledem na omezení výuky budou laboratoře ERE probíhat následovně: po umožnění výuky laboratoří studentům 1. ročníku mgr. programu, si jednotlivé skupiny individuálně dohodnou termíny jednotlivých laboratorních prací přímo s vedoucím příslušné práce.

Studenti musí absolvovat minimálně 9 laboratorních prací, tj. povinné práce č. 1; 2; 6 a 12 +  dalších minimálně pět prací dle vlastního výběru.

Práce 4 je (bohužel) z technických důvodů zrušena.

Práci 11 je možné absolvovat předložením již oznámkovaného protokolu obdobné práce z 3. ročníku bc. předmětu Analytika paliv.

práce číslo: název práce vyučující návod
1. Stanovení kvality předúpravy vody pro membránové technologie  Ing. Lenka Matoušková PDF
2. Základy metalografické analýzy  Ing. Jana Petrů PDF
3. Odstraňování radioizotopů z prostředí  Ing. Eva Mištová, Ph.D. PDF
4. Stanovení vybraných vlastností sorbentů  Ing. Josef Farták, Ph.D. PDF
5. Zhodnocení predikce životnosti ionexů  doc. Dr. Ing. Helena Parschová PDF
6. Základní zhodnocení materiálu jako protiradiační bariéry  doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. PDF
7. Hodnocení stavu pokrytí jaderného paliva elektrochemicky  Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D. PDF
8. Stanovení obsahu biosložky v motorové naftě  Ing. Josef Farták, Ph.D. PDF
9. Technický rozbor tuhého paliva  doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. PDF
10. Vyluhovatelnost popelů - stanovení organických látek a toxických kovů  Ing. Ivo Jiříček, CSc. PDF
11. Bezpečné nakládání s hořlavinami - bod vznícení; bod hoření   Ing. Jaromír Valtr PDF
12. Stanovení celkového obsahu těžkých kovů v odpadním materiálu Ing. Josef Farták, Ph.D.; Ing. Eva Mištová, Ph.D. PDF

Studenti jsou povinni se předem připravit na každou laboratorní práci, vedoucí práce má právo studenta, který prokazatelně laboratorní práci nenastudoval, nevpustit do laboratoře, ten pak musí práci nahradit v termínu, který si individuálně s vedoucím práce domluví.  Po skončení každé laboratorní práce provede vedoucí práce klasifikaci přímo na protokol a protokol vrátí studentům. Protokol musí studenti odevzdat ke klasifikaci nejpozději jeden týden po provedení laboratorní práce, pokud se se tak nestane je vedoucí práce oprávněn snížit hodnocení o jeden stupeň za každý týden prodlení.  Pokud by student byl klasifikován stupněm F musí práci opakovat.

Vedoucí práce si vede seznam studentů, kterým byla udělena známka (A-E).

Klasifikovaný zápočet zapisuje Ing. Eva Mištová, Ph.D.

 
skupina 1
skupina 2

Aktualizováno: 4.6.2021 11:53, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi