Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Publikace 2022 → Publikace 2021
iduzel: 42351
idvazba: 46011
šablona: stranka_submenu
čas: 29.11.2022 08:10:15
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 42351
idvazba: 46011
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/publikace/42351'
iduzel: 42351
path: 8548/7922/7926/7933/8217/42351
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publikace 2021

Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI Web of Science a databáze SCOPUS

 1. Hartman, M., Čech, B., Pohořelý, M., Svoboda, K., Šyc, M.: Slow-rate devolatilization of municipal sewage sludge and texture of residual solids, Korean Journal of Chemical Engineering 38, 2072–2081, 2021.
 2. Sikarwar, V. S., Reichert, A., Pohorely, M., Meers, E., Ferreira, N. L., Jeremias, M.: Equilibrium modeling of thermal plasma assisted co-valorization of difficult waste streams for syngas production, Sustainable Energy & Fuels 5, 4650–4660, 2021.
 3. Sikarwar, V. S., Reichert, A., Jeremias, M., Manovic, V.: COVID-19 pandemic and global carbon dioxide emissions: A first assessment, Science of The Total Environment. 794, 148770, 2021.
 4. Akkala, S. R., Kaviti, A. K., ArunKumar, T., Sikarwar, V. S.: Progress on suspended nanostructured engineering materials powered solar distillation- a review, Renewable and Sustainable Energy Reviews 143, 110848, 2021.
 5. Jelinek L., Mištová E.,  Kubeil M., Stephan H.: Polyoxometalates in Extraction and Sorption Processes, Solvent Extraction and Ion Exchange 39 (5-6), 455-476, 2021.
 6. Berka J., Petrů J.: Odolnost niklových slitin určených pro přesné odlévání ve vysokoteplotním plynném médiu, Paliva 13 (2), 35–41, 2021.
 7. Bystriansky V., Bystriansky J., Dumska K., Macak J., Navoj A.: Effect of impurities in dissimilar metal welds on their corrosion behavior, Materials and Corrosion 72 , 1370-1376, 2021.  
 8. Slepicka P., Rimpelova S., Slepickova Kasalkova N., Fajstavr D., Sajdl P., Kolska Z., Svorcik V.: Antibacterial properties of plasma-​activated perfluorinated substrates with silver nanoclusters deposition,  Nanomaterials 11(1), 182, 2021.
 9. Jirkovec R., Erben J., Sajdl P., Chaloupek J., Chvojka J.: The effect of material and process parameters on the surface energy of polycaprolactone fibre layers, Materials & Design 205,109748, 2021.
 10. Mištová E., Štefanov M., Nguyenová Q. T., Parschová H., Jelínek L.: Predikce možnosti opakovaného použití aluminy pro odstraňování fosforečnanů z roztoků v dynamickém kolonovém uspořádání, Waste Forum 1, 24-35, 2021.
 11. Wen E., Yang X., Chen H., Shaheen S.M., Sarkar B., Xu S., Song H., Liang Y., Rinklebe J., Hou. D., Li,Y., Wu F., Pohořelý M., Wong J.W.C., Wang H.: Iron-modified biochar and water management regime-induced changes in plant growth, enzyme activities, and phytoavailability of arsenic, cadmium and lead in a paddy soil, Journal of Hazardous Materials 407, 124344, 2021.
 12. Moško J., Pohořelý M., Cajthaml T., Jeremiáš M., Robles-Aguilar A.A., Skoblia,S., Beňo Z., Innemanová P., Linhartová L., Michalíková K., Meers E.: Effect of pyrolysis temperature on removal of organic pollutants present in anaerobically stabilized sewage sludge, Chemosphere 265, 129082, 2021.
 13. Mašláni A., Hrabovský M., Křenek P., Hlína M., Raman S., Sikarwar V. S., Jeremiáš M.: Pyrolysis of methane via thermal steam plasma for the production of hydrogen and carbon black, International Journal of Hydrogen Energy  46, 1605-1614, 2021.
 14. Matejovsky L., Stas M., Dumska K., Pospisil M.,Macak J.: Electrochemical corrosion tests in an environment of low-​conductive ethanol-​gasoline blends: Part 1 - Testing of supporting electrolytes, Journal of Electroanalytical Chemistry  880, 114879, 2021.
 15. Moško J., Pohořelý M., Skoblia S., Fajgar R., Straka P., Soukup K., Beňo Z., Farták J., Bičáková O., Jeremiáš M., Šyc M., Meers E.: Structural and chemical changes of sludge derived pyrolysis char prepared under different process temperatures, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  156, 105085, 2021. 
 16. Kryková M., Schulenberg T., Arnoult Růžičková M., Sáez-Maderuelo A., Otic I., Czifrus S., Cizelj L., Pavel G.L.: European research program on supercritical water-cooled reactor,  Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science 7(2), 2021.
 17. Zach B., Šyc M., Svoboda K., Pohořelý M. Šomplák R., Brynda J., Moško J., Punčochář M.: The influence of SO2 and HCl concentrations on the consumption of sodium bicarbonate during flue gas treatment, Energy & Fuels 35, 5064–5073, 2021. 
 18. Sikarwar V. S., Pohořelý M., Meers E., Skoblia S., Moško J., Jeremiáš M.: Potential of coupling anaerobic digestion with thermochemical technologies for waste valorization, Fuel  294, 120533, 2021. 
 19. Celbova L., Ashcheulov P., Klimsa L., Kopecek J., Dragounova K., Lustinec J. , Macak J.,  Skoda R., Kratochvilova I.: Diamond Coating Reduces Nuclear Fuel Rod Corrosion at Accidental Temperatures: The Role of Surface Electrochemistry and Semiconductivity, Materials 14, 6315, 2021. 
 20. Matejovsky L., Stas, M., Macak J.: Electrochemical Corrosion Tests in Low-Conductivity Ethanol-Gasoline Blends: Application of Supporting Electrolyte for Contaminated E5 and E10 Fuels, ACS OMEGA 6 (27), 17698-17708, 2021.
 21. Ritter S., Bosch R.-W., Huet F., Ngo K., Cottis R. A., Bakalli M., Curioni M., Herbst M., Heyn A., Macak J., Novotny R., Oijerholm J., Saario T., Sanchez-Amaya J. M., Takenouti H., Zajec B., Zhang W.: Results of an international round-​robin exercise on electrochemical impedance spectroscopy, Corrosion Engineering, Science and Technology, 56 (3), 254-268, 2021.
 22. Frank K., Lapčák L., Macák J.: Fázová transformace korozních vrstev na povlakových trubkách palivových článků, Paliva 13 (4), 113-117, 2021.
 23. Dašek D., Roztočil P., Macák J.: Identifikace přechodových dějů korozních vrstev palivových elementů pomocí impedanční spektroskopie,Paliva 13 (4), 118-122, 2021.
 24. Staf M., Pohořelý M., Skoblia S., Beňo Z., Šrámek V. : Stabilita pyrolýzních kondenzátů při jejich vysokoteplotním zpracování, Paliva 13 (4), 131-140, 2021.
 25. Kaviti A.K., Akkala S.R., Sikarwar V.S.: Productivity enhancement of stepped solar still by loading with magnets and suspended micro charcoal powder. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, předtisk - publikováno on-line 21.12. 2021.

 

Patenty nebo jiné výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů

 1. Šváb M., Štěpánková B., Skalický M., Pohořelý M., Jelínek L., Parschová H.: Zařízení pro testy odstraňování stopových xenobiotik při výrobě pitné vody, Užitný vzor 35129, 1.6.2021.
 2. Zápotocký L., Halecký M., Pohořelý M: Sorpční materiál pro přípravu substrátu do biofiltru, Užitný vzor 35581, 30. 11. 2021.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

 1. Fuka J., Kos M., Pohořelý M.: Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu, Sovak  30(7-8), 24-28, 2021. ISSN 1210-3039
 2. Pohořelý M.: Materiálové a energetické využití čistírenských kalů, Odpadové fórum 10,  2021. 

Přednášky, postery, články ve sbornících a jiné

 1. Farták J., Beňo Z., Skopec P., Hrdlička J., Pohořelý M.: Metodika odběru a analýzy popelotvorných a stopových prvků z fluidního spalování TAP. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 2. Hušek M., Skoblia S., Moško J., Beňo Z., Semerád J., Cajthaml T., Pohořelý M.: Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 3. Šrámek V., Skoblia S., Staf M., Beňo Z., Pohořelý M.: Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 4. Sedmihradská A., Skoblia S., Beňo Z., Moško J., Pohořelý M.: Výroba a charakterizace vysoko-teplotního biocharu. Konference Energie z biomasy, Lednice, 14. – 16. 9. 2021.
 5. Arnoult X.,  Arnoult-Růžičková M.,  Brajer J., Kaufman J., Zulic M.,Arrigoni M., Kolman R. and  Macák J.: CORROSION AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF LSP-TREATED STAINLESS STEEL AISI 304L IN HIGH-TEMPERATURE WATER. Proceedings of the 10th International Symposium on SCWRs (ISSCWR-10) Prague, the Czech Republic, March 15-18, 2021.
 6.  Kryková M.,  Arnoult Růžičková M.,  Šípová M.:,Vývoj superkritickou vodou chlazeného jaderného reaktoru v Evropě. Jaderná energie. Číslo 3/2021, ročník 2 [67]
Aktualizováno: 17.5.2022 14:11, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi