Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Publikace 2022 → Publikace 2005-2010
iduzel: 9907
idvazba: 11608
šablona: stranka_submenu
čas: 28.9.2022 14:45:18
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 9907
idvazba: 11608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/publikace/9907'
iduzel: 9907
path: 8548/7922/7926/7933/8217/9907
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publikace 2005-2010

Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI  

 1. Mištová E., Parschová H., Jelínek L., Matějka Z., Šebesta F.: Sorption of Metal Oxoanions by Composite Biosorbents of Waste Material of Brown Seaweeds Ascophyllum nodosum and PAN. Separation Science and Technology, 2010, roč. 45, č. 16, pp. 2350-2355. (IF 1,028)
 2. Parschová H., Šlapáková P., Uzlová A., Jelínek L., Mištová E.:  Comparison of inorganic and composite ferric oxide sorbents for arsenic removal. Environmental Geochemistry and Health, 2010, roč. 32, č. 4, pp. 279-282, (IF 1,622)
 3. Hartman M., Trnka O., Pohořelý M., Svoboda K.: High-Temperature Reaction in the Freeboard Region above a Bubbling Fluidized Bed. Industrial & Engineering Chemistry Research 49(6), 2672-2680,2010. (IF 2,072)
 4. Pohořelý M., Šyc M., Tošnarová M., Zychová M., Keppert M., Punčochář M.: Imobilizace těžkých kovů z popelovin ze spalovny komunálních odpadů. (Czech) Immobilization of Heavy Metals from Municipal Solid Waste Incineration Plant Solid Residuals. Paliva 2(5), 113-118 (2010). [15094]
 5. Jiříček I., Kolovratník M., Macák J., Pohořelý M., Diblíková L., Janda P. Elektřina z panelů nebo teplá voda ze střešních kolektorů. Chemické listy. 2009, roč. 103, č. 7, s. 601-604. (IF 0,593)
 6. Ďurišová J., Jelínek L., Parschová H., Mištová E. Mutual Separation of Vanadium and Tungsten from Aqueous Solution via Electrochemical Reduction and Sorption onto Chelating Resin. Separation Science and Technology, 2009, roč. 44, č. 12, s. 2750-2760. (IF 1,139)
 7. Svoboda K., Martinec J., Pohořelý M., Baxter D. Integration of Biomass Drying with Combustion/Gasification Technologies and Minimization of Emissions of Organic Compounds. Chemical Papers, 2009, roč. 63, č. 1, s. 15-25. (IF 0,758)
 8. Svoboda K., Pohořelý M., Hartman M., Martinec J. Pretreatment and Feeding of Biomass for Pressurized Entrained Flow Gasification. Fuel Processing Technology, 2009, roč. 90, č. 5, s. 629-635. (IF 2,066)
 9. Macák J., Kučera P., Sajdl P., Novotný R.: Evaluation of 08CH18N10T stainless steel corrosion in subcritical water by electrochemical noise analysis. Materials and Corrosion, 2008, roč. 59, č. 9, s. 719-726 (IF 0,678).
 10. Mištová E., Parschová H., Jelínek L., Matějka Z., Plichta Z., Beneš M.: Selective sorption of metal oxoanions from dilute solution by chemically modified brown seaweed Ascophyllum Nodosum. Separation Science and Technology, 2008, roč. 43, č. 11-12, s. 3168-3182 (IF 1,048).
 11. Parschová H., Matějka Z., Mištová E.: Mutual Separation of (W, As, Mo, V, Ge, B) Oxoanions from Bi-metallic Solution by Resin Having Methyl-Amino-Glucitol Moiety. Separation Science and Technology, 2008, roč. 43, č. 5, s. 1208-1220 (IF 1,048).
 12. Jiříček I., Macák J., Janda V., Pazderová M., Malý P.: Rozmrazovací směsi a jejich vliv na okolí letišť. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 5, s. 391-396 (IF 0,683)
 13. Macák J., Pazderová M., Jiříček I., Malý P., Olyšar K., Cvrček L., Vošta J.: Korozní vlastnosti vakuově nanášených vrstev. Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 9, s. 713-721 (IF 0,683)).
 14. Parschová H., Mištová E., Matějka Z., Jelínek L., Kabay N., Kauppinen P.: Comparison of several polymeric sorbents for selective boron removal from reverse osmosis permeate. Reactive &Functional Polymers, 2007, roč. 67, č. 12, s. 1622-1627 (IF 1,720)).
 15. Mištová E., Parschová H., Matějka Z.: Selective sorption of metal oxoanions from dilute solution by bead cellulose sorbent. Separation Science and Technology, 2007, roč. 42, č. 6, s. 1231-1243 (IF 1,048).
 16. Jiříček M., Šráček O., Janda V.: Odstraňování chlorderivátů ethenu z podzemní vody využitím podpovrchových reakčních bariér tvořených granulovaným železem (FeO). Chemické listy, 2007, roč. 101, č. 2, s. 176-180 (IF 0,683).
 17. Jiříček M., Šráček O., Janda V.: Removal of chlorinated solvents from carbonate-buffered water by zero-valent iron. Central European Journal of Chemistry, 2007, roč. 5, č. 1, s. 87-106 (IF 0,754).
 18. Pohořelý M., Vosecký M., Hejdová P., Punčochář M., Skoblia S., Staf M., Vošta J., Koutský B.: Gasification of coal and PET in fluidized bed reaktor. Fuel 85, s. 2458 ­ 2468, 2006.
 19. Šťastný M., Bláhová O., Jiříček I., Lorenc B.: Effects of Steam Chemistry on the Turbine Blades in the Phase Transition Zone. Power Plant Chemistry 8, (10), p. 629 - 634, 2006.
 20. Macák J., Sajdl P., Kučera P., Novotný R., Vošta J.: In-situ electrochemical impedance and noise measurements of corroding stainless steel in high temperature water. Electrochimica Acta 51, p. 3566 - 3577, 2006.
 21. Macák J., Sajdl P., Kučera P., Novotný R.: In-situ study of high temperature aqueous corrosion by electrochemical techniques. CD Proceedings of 60th „Corrosion“ Conference, National Assoc. of Corrosion Engineers, 3. ­ 7. 4. 2005, Houston, USA, p 5336.

 

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

 1. Pohořelý M., Jeremiáš M., Skoblia S., Vosecký M., Kameníková P., Šyc M., Tošnarová M., Punčochář M., Svoboda K.: Alotermní fluidní zplyňování biomasy. Allothermal Fluidized Bed Biomass Gasification. Paliva 1, 23-30, 2010
 2. Asresahegnová Z., Jelínek L. Copper and molybdenum sorption onto selective ion exchangers. Ion Exchange Letters. 2009, roč. 2, č. 3, s. 38-41.
 3. Ďurišová J., Sousa J., Jelínek L. Sorption of electrochemically generated V(IV) on a Cation Exchanger and its Separation from W. Ion Exchange Letters, 2009, roč. 2, č. 3, s. 35-37.
 4. Mištová E., Telecká M., Parschová H., Jelínek L. Selective sorption of Sb(III) oxoanion by composite sorbents based on cerium and zirconium hydrous oxides. Ion Exchange Letters, 2009, roč. 2, č. 2, s. 19-21.
 5. Parschová H., Jurečková K., Mištová E., Jelínek L. Sorption of Germanium (IV) on Resin Having Methyl-amino-glucitol Moiety. Ion Exchange Letters, 2009, roč. 2, č. 4, s. 46-49.
 6. Mištová E., Telecká M., Parschová H., Jelínek L.: Selective sorption of Sb(V) oxoanion by composite sorbents based on cerium and zirconium hydrous oxides. Ion Exchange Letters, 2008, roč. 1, č. 2, s. 4-6.
 7. Ďurišová J., Jelínek L., Černoušek T.: Comparison of sorption of electrochemically generated V(IV) and V(V) onto selective sorbent. Ion Exchange Letters, 2008, roč. 1, č. 2, s. 7-9.
 8. Macák J., Černoušek T., Pazderová M.: Electrochemical impedance spectroscopy measurements of physical vapour deposition coatings on steel substrate. Bulgarian Chemical Communications, 2007, roč. 39, č. 3, s. 224-230.
 9. Macák J., Černoušek T., Pazderová M., Palomar I. J.: Použití impedanční spektroskopie při studiu ochranných vlastností CrCxNy vrstev na ocelovém substrátu. Koroze a ochrana materiálu, 2007, roč. 51, č. 4, s. 74.

 

Patenty nebo jiné výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů

 1. Jiricek I., Kalivodova J., Macak J., Cervenka J., Pazderova M., Maly P.: Environmentally Friendly Deicer with Minimized Corrosivness. European Patent EP 1516899 B6.
 2. Jiříček I., Kalivodová J., Macák J., Červenka J., Pazderová M., Malý P.: Rozmrazovací prostředek s minimalizovanou korozivitou a přijatelný pro životní prostředí. Patent CZ 295752 B6, 11. 10. 2005.

Recenzované neimpaktované časopisy nezařazené Radou vlády pro výzkum a vývoj do seznamu těchto periodik

 1. Pazderová M., Macák J., Machníková E.: PVD coatings as cadmium replacement-Part I. Czech Aerospace Proceedings, 2007, č. 1, s. 31-33.
 2. Pazderová M., Macák J., Černoušek T. PVD coatings as cadmium replacement-Part II. Czech Aerospace Proceedings, 2007, č. 2, s. 16-19.

 

Kapitola v knize

 1. Macák J.: Koroze materiálů v parovodním okruhu. 1. vydání knihy : Úprava vody v energetice. VŠCHT Praha, 2010, s.80-85.
 2. Macák J., Sajdl P., Kučera P., Novotný R., Vošta J.: In-situ electrochemical impedance and noise measurements of corroding stainless steel in high-temperature water. 1.vydání knihy : Corrosion monitoring of nuclear systems - research and applications. Maney Publishing Ltd., Leeds, 2010, pp. 99-119.

 

Články ve sbornících

 1. Jiříček I., Rudasová P., Vosejpka J. : Následky zvýšené alkality v teplárenském okruhu. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 47-56.
 2. Macák J., Novotný R., Sajdl P., Renčiuková V., Vrtílková V.:  Electrochemical corrosion testing of zirconium alloys in simulated high temperature WWER coolant.  Proceeding of the Nuclear Materials Conference, 2010, pp. 1.
 3. Macák J., Sajdl P., Novotný R., Renčiuková V., Vrtílková V.:  In-situ electrochemical characterization of zirconium alloys corrosion in high temperature power cycle environment. Proceeding of the Eurocorr 2010, European Corrosion Federation Congress, 2010, pp. 473.
 4. Sajdl P., Cizner J.: Behaviour of selected sprayed coatings under testing environment of boilers for plant biomass combustion.  European Corrosion Federation Congress, 2010
 5. Macák J., Novotný R., Sajdl P.: In-situ electrochemical corrosion testing of zirconium alloys in high temperature power cycle environment. Proceeding of the 1st International Conference on Materials for Energy, 1st International Conference on Materials for Energy, 2010, pp.1009-1011.
 6. Renčiuková V., Macák J.,  Sajdl P., Novotný R. : Koroze Zr1Nb v prostředí VVER. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 191-198.
 7. Zychová M., Fukač R., Růžičková M., Všolák R.:  Zkušební provoz superkritické smyčky. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 179-190.
 8. Petrů J., Sajdl P., Kudrnová M., Kopřiva M.: Struktura vzorků úsad z trubek parogenerátorů. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 203-206.
 9. Petrů J., Sajdl P., Kudrnová M., Kopřiva M.: Metalografické hodnocení úsad z povrchu parogenerátoru. Sborník konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, 2010, s.185-188.
 10. Petrů J., Sajdl P., Kudrnová M.: Corrosion inhibitors and internal corrosion of gas pipelines. Proceeding of the Corrosion and material protection, 2010, pp.1
 11. Petrů J., Sajdl P., Mlnařík J., Cizner J.: Oxidation resistance of candidate steels for boilers with supercritical steam parameters Proceeding of the Corrosion and material protection, 2010, pp.1. Poster (Podíl VZ 6046137304: 100%)
 12. Jeremiáš M., Pohořelý M., Kameníková P., Skoblia S., Svoboda K., Punčochář M.: The Influence of H2O and CO2 Addition to the Gasification Media during Oxyfuel Fluidized Bed Gasification of Biomass. 18th European Biomass Conference & Exhibition, p. VP2.1.12, Lyon, France, 03-07 May 2010. 
 13. Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Svoboda K., Skoblia S., Tošnarová M., Šyc M., Punčochář M.: Možnosti uplatnění plynu ze zplyňování biomasy. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 1-6.
 14. Punčochář M., Šyc M., Pohořelý M., Kameníková P., Vosecký M.: Biomass from Remediation – Raw Material for Energy Production. 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 98, Tatranské Matliare, Slovakia, 24-28 May 2010. 
 15. Svoboda K., Pohořelý M, Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Šyc M.: Fluidized Bed Gasification of Coal-Oil and Coal-Water-Oil Slurries by a Gas Containing Carbon Dioxide-Oxygen Mixture. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 and 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE-7, Summaries 4, p. 1687 (6 pp. full text on CD-ROM), Prague, Czech Republic, 28 August - 01 September 2010. 
 16. Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Hartman M.: Gasification of Coal-Oil and Coal-Water-Oil Slurries in a Fluidized Bed Reactor. 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 97 (12 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 24-28 May 2010. 
 17. Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Šyc M., Punčochář M.: Fluidized Bed Gasification of a Sub-Bituminous Coal, Biomass and Coal-Biomass Co-Gasification by a Gas Containing Oxygen-CO2 Mixtures. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 and 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE-7, Summaries 5, pp. 2058-2059 (14 pp. full text on CD-ROM), Prague, Czech Republic, 28 August - 01 September 2010. 
 18. Svoboda K., Pohořelý M., Jeremiáš M., Kameníková P., Skoblia S., Šyc M.: Fluidized Bed Gasification of Coal-Oil and Coal-Water-Oil Slurries by a Gas Containing CO2-Oxygen Mixture. (Eng) PRES 2010:19th Intenational Confeence on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Chemical Engineering Transaction, Volume 21, pp. 211-216, Prague, Czech Republic, 28 August - 01 September 2010. [14863]
 19. Šyc M., Keppert M., Pohořelý M., Novák P., Punčochář M., Fišerová E., Pekárek V.: Fly Ash Treatment Technology in Modern Waste Incineration Plant.  2nd International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Volume One of Three, pp. 405-412, Ancona, Italy, 28-30 June 2010. 
 20. Šyc M., Keppert M., Tošnarová M., Zychová M., Pohořelý M., Punčochář M.: Heavy Metals Immobilization by Admixture of MSWI Solid Residuals into the Concrete Materials. (Eng) 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Proceedings, p. 100 (8 pp. full text on CD-ROM), Tatranské Matliare, Slovakia, 24-28 May 2010. [14722]
 21. Šyc M., Pohořelý M., Jeremiáš M., Vosecký M., Kameníková P., Punčochář M., Tlustoš P.: Energetic Utilization of Phytoextraction Crops. (Eng) 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 and 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE-7, Summaries 5, p. 1849, Prague, Czech Republic, 28 August - 01 September 2010. 
 22. Tlustoš T., Punčochář M., Szaková J., Balík J., Habart J., Šyc M., Pohořelý M.: Ability of Plants to Clean Soils Contaminated by Heavy Metals. 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 and 7th European Congress of Chemical Engineering ECCE-7, Summaries 5, p. 1874, Prague, Czech Republic, 28 August - 01 September 2010. 
 23. Šlapáková P., Parschová H. : Odstranění oxoaniontů kovů sorbenty na bázi hydratovaného oxidu železitého. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 31-37.
 24. Parschová H., Uzlová A., Šlapáková P., Mištová E., Jelínek L. : Odstraňování arsenu z vodných roztoků. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 38-46. Přednáška
 25. Uzlová A., Parschová H., Jelínek L.:   Příprava a studium sorbentů na bázi hydratovaného oxidu železitého. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 47-56. 
 26. Jánošíková V., Parschová H.: Odstraňování mědi z vodných roztoků. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 65-76.
 27. Stas M., Parschová H.:Selektivní odstraňování oxoaniontů arsenu na anorganickém sorbentu TiO2. Sborník konference CHEO 8, 2010, s. 57-64.
 28. Mištová E., Dragonová I., Němeček M., Parschová H., Jelínek L.: Sorpce iontů cesia na anorganických sorbentech. Sborník konference CHEO 8, 2010, s.75-79.
 29. Jiříček I., Blažek P., Diblíková L.,  Janda V. Problematické prvky v pevných alternativních palivech. Sborník konference Energetika a biomasa, 2009, s. 131-137.
 30. Macák J., Černoušek T., Novotný R., Sajdl P., Vrtílková V. Korozní testy slitin zirkonia v simulovaném prostředí primárního okruhu jaderných elektráren. Sborník konference AKI 2009, 2009, s. 1-7.
 31. Macák  J., Novotný R., Černoušek T., Sajdl P., Vrtílková V. Impedance Spectroscopy Of Zirconium Alloys. Sborník konference EUROCORR 2009, pp. 1-7.
 32. Macák J., Pospíšil M., Černoušek T. Elektrochemické studium koroze v kapalných biopalivech. Sborník konference AKI 2009, 2009, s.1-10.
 33.  Petrů J., Hubičková M., Sajdl P., Janík P. Využití metody XPS pro studium korozních procesů. Sborník konference NANOCON 2009, 2009, s. 1-4.
 34. Ďurišová J., Jelínek L., Parschová H., Mištová E. Sorption Properties of V and Mo Reduced Forms. Proceedings of the XXIVth International Symposium on Physicochemical Methods of Separations Ars Separatoria 2009, 2009, pp.56 -58.
 35. Baroš P., Jiříček I., Pospíšil M.: Vlastnosti bionaft a vliv na materiály palivových soustav. Sborník konference Energetika a biomasa, FS ČVUT Praha, 19. - 20. 2. 2008, s. 157-165.
 36. Macák J., Černoušek T., Jiříček I., Baroš P., Tomášek J., Pospíšil M.: Studium koroze v kapalných biopalivech. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. 9. 2008, s. 185-190.
 37. Petrů J, Kudrnová M., Sajdl P., Tenkrát D.: Bezsirné odoranty pro plynovody. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. - 10. 9. 2008, s. 223-227.
 38. Čermáková J., Vosecký M., Skoblja S., Pohořelý M., Kameníková P.: Zplyňování biomasy a využití produkovaného plynu. Sborník konference Energetika a biomasa, Praha, 19. - 20. 2. 2008. s. 128-134.
 39. Jeremiáš M., Pohořelý M., Vosecký M., Skoblja S., Kameníková P., Svoboda K., Punčochář M.: Vliv teploty na výtěžek vodního plynu při fluidním zplyňování biomasy, Sborník konference Energetika a biomasa, Praha, 19. - 20. 2. 2008, s. 135-143.
 40. Jiříček I., Macák J., Kolovratník M., Diblíková L., Janda V.: Termogravimetrie při rozboru alternativních paliv. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 153-157.
 41. Jiříček I., Diblíková L.: Rychlý hrubý rozbor biopaliv. Sborník konference Energetika a biomasa, FS ČVUT Praha, 19. - 20. 2. 2008, s. 107-112.
 42. Machovič V., Novotná M., Sýkorová I., Tenkl L.: Vibrační spektroskopie uhlí. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 125-135.
 43. Pohořelý M., Jeremiáš M., Vosecký M., Skoblja S., Kameníková P., Svoboda K., Punčochář M.: Alotermní fluidní zplyňování biomasy. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 107-115.
 44. Bartoš J., Buryan P., Kočica J., Plášil O., Macák J., Sajdl P., Varga L., Vošta J.: Studie zeslabení várnic ve vysokotlakém parním generátoru. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 200-202.
 45. Černoušek T., Macák J., Kudrnová M., Cvrček L., Polcar T.: Zvyšování korozní odolnosti fyzikálně nanášených vrstev. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 214-222.
 46. Černoušek T., Macák J., Kudrnová M., Cvrček L.: Korozní chování ZrN vrstev. Sborník konference AKI 08, Harrachov-Rýžoviště, 14. - 16. 10. 2008, s. 1-6.
 47. Janík P., Sajdl P.: Charakteristiky zdrojů akustické emise během sorpce a penetrace vodíku v ocelích. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 229-237.
 48. Jiříček I., Macák J., Pazderová M., Malý P., Diblíková L.: Advanced Low-Impact Solution for Deicing. Proceeding of the 15th International Conference on the Properties of Water and Steam, Berlín, 7. - 11. 9. 2008, s. 139-143.
 49. Kudrnová M., Kučera P., Petrů J., Sajdl P.: Lokalizovaná koroze a studium povrchů metodou XPS. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 260-267.
 50. Novotný M., Schneeweiss O., Vošta J.: Geneze a morfologie oxidických vrstev železa na vnitřních površích trubek parních generátorů. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 195­199.
 51. Pazderová M., Macák J., Machníková E., Černoušek T.: Korozní vlastnosti tvrdých PVD povlaků. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 251-259 (podíl VZ6046137304: 50%.
 52. Petrů J., Kudrnová M., Sajdl P., Tenkrát D.: Bezsirné odoranty pro plynovody. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 223-228.
 53. Sajdl P., Varga L., Kudrnová M., Petrů J.: Stanovení chemického složení na povrchu vybraných trubek separátoru páry. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 268-272.
 54. Asresahegnová Z., Jelínek L., Parschová H., Mištová E.: Sorpční izotermy současného záchytu mědi ve formě kationtu a molybdenu ve formě oxoaniontu na selektivních ionexech. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 93-97.
 55. Janda V.: Reverzní osmóza a ionexové postupy pro dodatečnou úpravu vlastností pitné vody v domácnostech. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 65-69.
 56. Jelínek L., Burda R., Ďurišová J., Parschová H., Mištová E.: The efect of V, W and Mo speciation on their sorption on to sorbents having polyhydroxy functional groups. Proceedings of the XXIII International Symposium of Physicochemical Methods of Separations „Ars Separatoria 2008“, Toruň, 6. - 9. 7. 2008, s. 97-100.
 57. Jelínek L., Parschová H., Mištová E.: Možnosti sledování degradace a vlastností ionexů. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 13-16.
 58. Kůs P., Parschová H., Mištová E., Novotná M., Jelínek L.: Sorpce a desorpce oxoaniontů vanadu a molybdenu za použití sorbentu obsahující diethanolaminovou skupinu. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 98-106.
 59. Mištová E., Parschová H., Jelínek L., Šebesta F.: Selective sorption of germanium oxoanion by composite sorbent whit hydrous oxides of cerium and zirkonium. Proceedings of the XXIII International Symposium of Physicochemical Methods of Separations „Ars Separatoria 2008“, Toruň, 6. - 9. 7.  2008, s. 123-126.
 60. Novotná M., Parschová H., Jelínek L., Mištová E., Veselá A.: Spektroskopická studie degradace polymerních ionexů. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 17-28.
 61. Parschová H., Mištová E., Jelínek L.: Removal of heavy metals from strong anionic complexes. Proceedings of the XXIII International Symposium of Physicochemical Methods of Separations „Ars Separatoria 2008“, Toruň, 6. - 9. 7.  2008, s. 123-126.
 62. Parschová H., Jelínek L., Mištová E.: Odstraňování těžkých kovů z roztoků citronanových komplexů. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 76-81.
 63. Parschová H., Jelínek L., Mištová E., Burda R., Matějka Z.: Odstraňování dusičnanů selektivním anexem; vliv výchozí formy. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 70-75.
 64. Peterková M., Gerbelová H., Parschová H., Jurečková K.: Odstraňování oxoaniontů vanadu z vodných roztoků. Sborník konference Chemie energetických oběhů 7, Praha, 9. ­ 10. 9. 2008, s. 82-92.
 65. Jeremiáš M., Pohořelý M., Vosecký M., Skoblja S., Kameníková P., Svoboda K., Punčochář M.: Vliv reakční teploty na složení plynu z fluidního zplyňování biomasy vodní parou. Sborník konference Energie z Biomasy VII, Brno, 21. - 22. 11. 2007, s. 65-70.
 66. Pohořelý M., Vosecký M., Skoblja S., Kameníková P., Punčochář M., Vošta J., Svoboda K.: Detailní složení nízkoenergetického generátorového plynu z fluidního zplyňování biomasy. Sborník 2. symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství, Odpadové fórum 2007, Milovy, 18. ­ 20. 4.  2007, s. 3511-3518.
 67. Berka J., Kočica J.: Spalování halogenovaných uhlovodíků. Sborník konference Ochrana ovzdušia, Vysoké Tatry, 26. - 28. 11. 2007, s. 1-4.
 68. Petrů J., Sajdl P., Prokeš O.: Vývoj a aplikace nové metody měření kyslíku v zemním plynu. Sborník 15. konference Aprochem, Milovy, 24. - 26. 4. 2006, s. 2332 ­ 2337.
 69. Hejdová J., Pohořelý M., Vosecký M., Skoblja S., Svoboda K., Vošta J., Punčochář M., Koutský B.: Effect of experimental conditions on co-gasification of coal and polyethyleneterepthalate in atmospheric fluidized bed reactor. Proceedings of 19th FBC konference, Sien, 21. ­ 24. 5. 2006, s. 1 ­ 9.
 70. Macák J., Sajdl P., Kučera P., Novotný R.: In-situ study of high temperature aqueous corrosion by electrochemical techniques. CD Proceedings of 60th „Corrosion“ Conference, National Assoc. of Corrosion Engineers, 3. ­ 7. 4. 2005, Houston, USA, p 5336.
 71. Hubičková M., Sajdl P., Pachman P.: Zhodnocení korozního chování austenitické oceli pod napětím s vytvořenou štěrbinou. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 201 - 206.
 72. Kučera P., Brenner O., Sajdl P.: Analýza signálů elektrochemického šumu při korozním praskání ocelí. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 207 - 217.
 73. Šťastný M., Bláhová O., Jiříček I., Lorenc B.: Povrchy lopatek parních turbín v oblasti přechodu fází. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 126 - 134.
 74. Jiříček I., Diblíková L., Macák J., Vošta J.: Čistota páry, hodnocení nánosů a doporučený postup odběru. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 122 - 125.
 75. Paluchová Z., Jiříček I.: Chemická a mechanická odolnost hliníkové PVD vrstvy na oceli. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 184 ­ 188.
 76. Diblíková L., Paluchová Z., Jiříček I.: Využití polypyrrolu v protikorozní ochraně hliníku. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 164 - 166.
 77. Macák J., Pazderová M., Černoušek T., Palomar I. J.: Použití impedanční spektroskopie při studiu ochranných vlastností CrCxNy vrstev na ocelovém substrátu. Sborník konference AKI (Asociace korozních inženýrů), 17 - 19. 10. 2006, Kouty nad Desnou, s. 1 - 10.
 78. Macák J., Sajdl P., Kučera P., Novotný R., Bouška D.: Elektrochemické metody sledování koroze v energetických cyklech. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 151 - 163.
 79. Pazderová M., Macák J., Černoušek T., Jiříček I.: Studium vakuově nanášených povlaků na ocelovém substrátu pomocí impedanční spektroskopie. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 175 - 183.
 80. Petrů J., Sajdl P., Prokeš O.: Stanovení účinnosti korozních inhibitorů v prostředí plynovodů. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 218 - 220
 81. Macák J., Pazderová M., Černoušek T., Palomar I. J.: Použití impedanční spektroskopie při studiu ochranných vlastností CrCxNy vrstev na ocelovém substrátu. Sborník konference AKI 2006, 17. - 19. 10. 2006, Kouty nad Desnou, s. 1 - 10.
 82. Mištová E., Parschová H., Matějka Z.: Srovnání účinnosti sorpce boritanů na glucitolovém sorbentu ve formě vláken nebo perliček. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 26 - 33.
 83. Burda R., Jelínek L., Matějka Z., Mištová E., Parschová H., Beneš M., Hrubý M.: Selektivní sorpce Mo, V a W pomocí sorbentu obsahujícího 8-hydroxychinolin na akrylátovém skeletu. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. ­ 12. 9. 2006, Praha, s. 49 - 54.
 84. Krotká P., Jelínek L., Parschová H., Matějka Z.: Selektivní sorpce wolframanů z vodných roztoků. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 55 - 59.
 85. Trpišovský A., Jelínek L., Matějka Z., Kolář M., Krýsa J.: Sorpce chlorovaných organických sloučenin na neionogenních sorbentech a fotokatalytická oxidace regeneračního činidla. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. ­ 12. 9. 2006, Praha, s. 60 - 64.
 86. Kůs P., Parschová H., Matějka Z.: Selektivní sorpce vanadu a molybdenu na sorbentu s diethanolaminovou funkční skupinou. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 34 - 37.
 87. Parschová H., Mištová E., Kůs P., Matějka Z.: Možnosti odstraňování oxoaniontů vanadu pomocí různých typů sorbentů. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 38 - 48.
 88. Janda V.: Dodatečná úprava vody v domácnostech ­ pro a proti. Sborník konference Vodárenská biologie 2006, 31. 1. 2006, Chrudim, s. 98 - 101.
 89. Schmidt M., Stibůrková P., Kočica J., Olyšar K., Vošta J.: Katalytická destrukce POP´s. Sborník konference Chemie energetických oběhů 6, 11. - 12. 9. 2006, Praha, s. 83 - 88.
 90.  
 91. Přednášky příp. postery na konferencích
 92. Mištová E., Parschová H., Jelínek L., Matějka Z., Šebesta F., Beneš M.: Selective sorption of metal oxoanions by natural sorbents. Proceedings of Conference Ars Separatoria 2006, 2. - 5. 7. 2006, Toruň, p. 106.
 93. Parschová H., Matějka Z., Mištová E.: Selective sorption and separation of oxoanions by synthetic sorbent. Proceedings of Conference Ars Separatoria 2006, 2. - 5. 7. 2006, Toruň, p. 111.
 94. Hilbert J., Jiříček I., Lundanes E.: Size Exclusion Analysis of Organic Matter in Power Plant Water. 57. sjezd chemických společností, 5. - 8. 9. 2005,Vysoké Tatry, ChemZi 1(1)  s. 84.
 95. Machníková E., Bazzaoui M., Martins. J.I., Machovič V., Jiříček I.: Corrosion Resistance of Electrochemically Synthesized Polypyrrole Coatings on Stainless Steel Substrate. 57. sjezd chemických společností, 5. - 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 136.
 96. Hubičková M., Novotný P., Sajdl P.: Štěrbinová koroze v podmínkách PWR parogenerátorů. 57. sjezd chemických společností, 5. - 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 173.
 97. Petrů J., Prokeš O., Sajdl P.: Vliv nízkých koncentrací kyslíku na korozní procesy v plynovodech a na účinnost inhibitorů. 57. sjezd chemických společností, 5. ­ 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 174.
 98. Schmidt M., Berka J., Kočica J.: Organické látky vznikající spalováním halogenovaných organických látek. 57. sjezd chemických společností, 5. - 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 281.
 99. Parschová H., Matějka Z., Jurečková K., Krotká P., Bláha K: Sorpce oxoaniontů vanadu na standardním slabě bazickém anexu a sorbentu s amino-methyl-glucitolovou funkční skupinou. 57. sjezd chemických společností, 5. - 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 112.
 100. Jurečková K., Parschová H., Burda R., Matějka Z.: Selektivní sorpce oxoaniontů Se(IV) pomocí sorbentů s hydratovaným oxidem železitým. 57. sjezd chemických společností, 5. ­ 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 266.
 101. Burda R., Mištová E., Matějka Z., Jelínek L., Hrubý M., Beneš M.: Selektivní sorpce Ge, Mo, V a W pomocí sorbentu s diethanolaminovou funkční skupinou na akrylátovém skeletu. 57. sjezd chemických společností, 5. - 8. 9. 2005, Vysoké Tatry, ChemZi 1(1), s. 274.

Přednášky ve světovém jazyce (bez publikace ve sborníku konference)

 1. Macák J., Sajdl P., Kučera P., Novotný R.: In-situ study of high temperature aqueous corrosion by electrochemical techniques. CORROSION 2005, přednáška č. 5336, Conference of National Association of Corrosion Engineers, Houston, USA, 3. ­ 7. 4. 2005.
 2. Matějka Z.: The use of ion exchange resins for the protection of environment. Workshop on Environmental technologies between Blaise Pascal University Clermont-Ferrand (UBP), France and Institute of Chemical technology Prague (ICT), Czech Republic, ICT Prague, September 7 - 8, 2005.
Aktualizováno: 22.2.2022 13:54, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi