Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Publikace 2021
iduzel: 8217
idvazba: 9373
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 01:19:37
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Publikace 2021

Články v impaktovaných časopisech světové databáze ISI Web of Science a databáze SCOPUS

Hartman, M., Čech, B., Pohořelý, M., Svoboda, K., Šyc, M.: Slow-rate devolatilization of municipal sewage sludge and texture of residual solids, Korean Journal of Chemical Engineering 38, 2072–2081, 2021.

Sikarwar, V. S., Reichert, A., Pohorely, M., Meers, E., Ferreira, N. L., Jeremias, M.: Equilibrium modeling of thermal plasma assisted co-valorization of difficult waste streams for syngas production, Sustainable Energy & Fuels 5, 4650–4660, 2021.

Sikarwar, V. S., Reichert, A., Jeremias, M., Manovic, V.: COVID-19 pandemic and global carbon dioxide emissions: A first assessment, Science of The Total Environment. 794, 148770, 2021.

Akkala, S. R., Kaviti, A. K., ArunKumar, T., Sikarwar, V. S.: Progress on suspended nanostructured engineering materials powered solar distillation- a review, Renewable and Sustainable Energy Reviews 143, 110848, 2021.

Jelinek L., Mištová E.,  Kubeil M., Stephan H.: Polyoxometalates in Extraction and Sorption Processes, Solvent Extraction and Ion Exchange 39 (5-6), 455-476, 2021.

Berka J., Petrů J.: Odolnost niklových slitin určených pro přesné odlévání ve vysokoteplotním plynném médiu, Paliva 13 (2), 35–41, 2021.

Bystriansky V., Bystriansky J., Dumska K., Macak J., Navoj A.: Effect of impurities in dissimilar metal welds on their corrosion behavior, Materials and Corrosion 72 , 1370-1376, 2021.  

Slepicka P., Rimpelova S., Slepickova Kasalkova N., Fajstavr D., Sajdl P., Kolska Z., Svorcik V.: Antibacterial properties of plasma-​activated perfluorinated substrates with silver nanoclusters deposition,  Nanomaterials 11(1), 182, 2021.

Jirkovec R., Erben J., Sajdl P., Chaloupek J., Chvojka J.: The effect of material and process parameters on the surface energy of polycaprolactone fibre layers, Materials & Design 205,109748, 2021.

Mištová E., Štefanov M., Nguyenová Q. T., Parschová H., Jelínek L.: Predikce možnosti opakovaného použití aluminy pro odstraňování fosforečnanů z roztoků v dynamickém kolonovém uspořádání, Waste Forum 1, 24-35, 2021.

Wen E., Yang X., Chen H., Shaheen S.M., Sarkar B., Xu S., Song H., Liang Y., Rinklebe J., Hou. D., Li,Y., Wu F., Pohořelý M., Wong J.W.C., Wang H.: Iron-modified biochar and water management regime-induced changes in plant growth, enzyme activities, and phytoavailability of arsenic, cadmium and lead in a paddy soil, Journal of Hazardous Materials 407, 124344, 2021.

Moško J., Pohořelý M., Cajthaml T., Jeremiáš M., Robles-Aguilar A.A., Skoblia,S., Beňo Z., Innemanová P., Linhartová L., Michalíková K., Meers E.: Effect of pyrolysis temperature on removal of organic pollutants present in anaerobically stabilized sewage sludge, Chemosphere 265, 129082, 2021.

Mašláni A., Hrabovský M., Křenek P., Hlína M., Raman S., Sikarwar V. S., Jeremiáš M.: Pyrolysis of methane via thermal steam plasma for the production of hydrogen and carbon black, International Journal of Hydrogen Energy  46, 1605-1614, 2021.

Matejovsky L., Stas M., Dumska K., Pospisil M.,Macak J.: Electrochemical corrosion tests in an environment of low-​conductive ethanol-​gasoline blends: Part 1 - Testing of supporting electrolytes, Journal of Electroanalytical Chemistry  880, 114879, 2021.

Moško J., Pohořelý M., Skoblia S., Fajgar R., Straka P., Soukup K., Beňo Z., Farták J., Bičáková O., Jeremiáš M., Šyc M., Meers E.: Structural and chemical changes of sludge derived pyrolysis char prepared under different process temperatures, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  156, 105085, 2021. 

Kryková M., Schulenberg T., Arnoult Růžičková M., Sáez-Maderuelo A., Otic I., Czifrus S., Cizelj L., Pavel G.L.: European research program on supercritical water-cooled reactor,  Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science 7(2) 2021, in press.

Zach B., Šyc M., Svoboda K., Pohořelý M. Šomplák R., Brynda J., Moško J., Punčochář M.: The influence of SO2 and HCl concentrations on the consumption of sodium bicarbonate during flue gas treatment, Energy & Fuels 35, 5064–5073, 2021. 

Sikarwar V. S., Pohořelý M., Meers E., Skoblia S., Moško J., Jeremiáš M.: Potential of coupling anaerobic digestion with thermochemical technologies for waste valorization, Fuel  294, 120533, 2021. 

Ritter S., Bosch R.-W., Huet F., Ngo K., Cottis R. A., Bakalli M., Curioni M., Herbst M., Heyn A., Macak J., Novotny R., Oijerholm J., Saario T., Sanchez-Amaya J. M., Takenouti H., Zajec B., Zhang W.: Results of an international round-​robin exercise on electrochemical impedance spectroscopy, Corrosion Engineering, Science and Technology, 56 (3), 254-268, 2021.

Patenty nebo jiné výsledky chráněné podle zvláštních právních předpisů

Šváb M., Štěpánková B., Skalický M., Pohořelý M., Jelínek L., Parschová H.: Zařízení pro testy odstraňování stopových xenobiotik při výrobě pitné vody, CZ 35129, 1.6.2021.

Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech

Fuka, J., Kos, M., Pohořelý, M.: Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu., Sovak  30(7-8), 24-28, 2021. ISSN 1210-3039

Přednášky, postery, články ve sbornících a jiné

Aktualizováno: 12.10.2021 10:11, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi