Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Předměty → Laboratoř z analytiky vody
iduzel: 8729
idvazba: 10033
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 01:06:54
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř z analytiky vody

 

 

vyučující 

návod ke stažení

1. Stanovení pH, měrné elektrické vodivosti, neutralizační kapacity doc. Dr. Ing. Helena Parschová pdf
2.

Stanovení síranů – vážkově, titračně, nefelometricky

Obsah solí

Ing. Eva Mištová, Ph.D. pdf
3.

Stanovení chloridů                                              

Stanovení Ca2+ a Mg2+ (tvrdost) –  chelatometricky  

doc. Dr. Ing. Helena Parschová pdf
4. Rozpuštěný kyslík, siřičitany Ing. Lenka Matoušková pdf
5. Chemická spotřeba kyslíku CHSK-Mn   doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. pdf
6. Stanovení Cr(VI) a stanovení Al a Fe – fotometricky Ing. Yelena Toropitsyna pdf
7. Nepolární extrahovatelné látky* Ing. Hana Skálová pdf
8. Stanovení dusičnanů, dusitanů a amonných iontů doc. Dr. Ing. Helena Parschová pdf
9. Stanovení fosforečnanů, křemičitanů a fluoridů Ing. Hana Skálová pdf
10. Humínové látky  a tenzidy Ing. Zuzana Štěpánková pdf
11. Stanovení kovů metodou AAS

doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

pdf
12. Celkový rozbor neznámého vzorku doc. Dr. Ing. Helena Parschová; Ing. Eva Mištová, Ph.D.

*Laboratorní práce č. 7  se koná v Centrálních laboratořích VŠCHT (dv.č.310, budova A) .

Předmět Seminář a laboratoř z analytiky vody je rozdělen na seminář(čtvrtek od 8:00) a laboratoř (čtvrtek od 9:00) dle rozpisu pro jednotlivé skupiny. Studenti jsou povinni se předem připravit na každou laboratorní práci, vedoucí práce má právo studenta, který prokazatelně laboratorní práci nenastudoval, nevpustit do laboratoře, ten pak musí práci nahradit v termínu, který si individuálně s vedoucím práce domluví.  Po skončení každé laboratorní práce provede vedoucí práce klasifikaci přímo na protokol a protokol vrátí studentům (každý student píše vlastní protokol). Protokol musí studenti odevzdat ke klasifikaci nejpozději jeden týden po provedení laboratorní práce, pokud se se tak nestane je vedoucí práce oprávněn snížit hodnocení o jeden stupeň za každý týden prodlení.  Pokud by student byl klasifikován stupněm F musí práci opakovat.

Vedoucí práce si vede seznam studentů, kterým byla udělena známka (A-E).

K zápočtu je třeba předložit všechny protokoly  jednotlivých prací a protokol z celkového rozboru neznámého vzorku oklasifikované a podepsané vedoucími jednotlivých prací.
Klasifikovaný zápočet zapisuje doc. Parschová.

Aktualizováno: 25.10.2021 08:51, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi