Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 8329
idvazba: 38463
šablona: stranka
čas: 28.9.2022 14:00:53
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 8329
idvazba: 38463
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/8329'
iduzel: 8329
path: 8548/7922/7926/7933/8213/8329
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Studijní program (1.-3. ročník):


Studijní program:

Energie a paliva

  témata disertačních prací pro rok 2022/2023

          

Dobíhající studijní program (4. - 7. ročník DSP):                                                        

Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí
Studijní obor: Chemické a energetické zpracování paliv 
Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
   

      VŠCHT Praha přijímá do jednotlivých studijních oborů doktorských studijních programů absolventy magisterských studijních programů stejného nebo příbuzného oboru. O přijetí uchazeče rozhoduje děkan fakulty na základě přijímacího řízení. Pro uchazeče k přijetí do doktorského studijního programu na VŠCHT Praha se nestanoví věková hranice ani předepsaná délka praxe v oboru, přijímací řízení mohou absolvovat i studenti posledního ročníku VŠ, kteří dosud neukončili VŠ studium s tím, že podmínkou přijetí a zápisu do doktorského studia je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

      V následujícím přehledu je uvedena nabídka předmětů doktorského studia vyučovaných Ústavem energetiky a partnery. Z této nabídky a z nabídky ostatních pracovišť VŠCHT Praha a dalších akreditovaných institucí sestavuje školitel ve spolupráci se studentem individuální plán studia.

Předměty doktorského studia zajišťované Ústavem energetiky a partnery

  • Energetika (doc.Ing. Luděk Jelínek, Ph.D., doc. Ing. Jan Macák, CSc.)
  • Fyzikální chemie a elektrochemie (Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D. - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR)
  • Alternativní zdroje energie (Ing. Ivo Jiříček, CSc.)
  • Koroze a protikorozní ochrana v energetice (doc. Ing. Jan Macák, CSc.,Ing. Ivo Jiříček, CSc., doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.,)
  • Membránové a sorpční procesy v úpravě vody (doc.Ing. Luděk Jelínek, Ph.D., Dr. Ing. Helena Parschová, Ing. Eva Mištová, Ph.D.)
  • Technická jaderná chemie (doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.)
           

  V průběhu doktorského studijního programu absolvuje student podle individuálního plánu přednášky, kurzy, semináře, tuzemské a zahraniční stáže, účastní se  pedagogické činnosti školicího pracoviště a pracuje na své disertační práci. Student doktorského studia je povinen zúčastnit se v průběhu studia vědecké konference na VŠCHT Praha, kde přednese odbornou přednášku v angličtině. Úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce se stává absolventem doktorského studia na VŠCHT Praha v příslušném oboru a získává akademický titul "doktor", ve zkratce "Ph.D.".

Aktualizováno: 5.9.2022 15:23, Autor: Eva Mištová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi