Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Bakalářské studium → Bakalářské práce 2007-2011
iduzel: 16031
idvazba: 19760
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 02:13:17
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce 2007-2011

2011

Černý Kamil Sledování strukturních změn anorganických sorbentů při úpravě vody - spektroskopická studie
Janák Martin Ověření sorpční účinnosti laboratorně připravených kompozitních sorbentů
Kovář Jan Stanovení sorpčních izoterm oxoaniontů přechodných kovů
Krausová Aneta Účast dusičnanového aniontu v korozních procesech v horkovodních okruzích
Kušnieriková Alžběta Plasmochemické procesy generované elektrickými výboji nad vodní hladinou
Labudová Lucia Struktura oxidů vzniklých v podmínkách superkritické vody
Poláčková Jana Korozní články s diferenční aerací s následkem lokálního napadení konstrukčních materiálů
Pultar Martin Charakterizace korozních vrstev na povrchu slitin zirkonia pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie
Sýkorová Andrea Sledování struktury humínových látek při reakci s herbicidy

 

2010 

Antušková Václava Latentní systémy termoakumulace
Cigánek Štěpán Vliv zrnění ionexů na tlakové ztráty na koloně
Durda Tomáš Spoluzplyňování uhlí a biomasy ve fluidní vrstvě - Clean Coal Technology
Neumann Jan Korozní odolnost slitin Al v podmínkách výzkumných jaderných reaktorů
Němeček Michal Odstraňování kationtů pomocí anorganických sorbentů
Porschová Hana Laboratorní příprava kompozitních sorbentů

 

2009 

Dragonová Iveta Odstraňování arsenu z vody
Drahovzalová Martina Odstraňování těžkých kovů sorbenty s oligo(ethylenaminovými) skupinami
Hrubý Jiří Stanovení degradace ionexů
Platilová Adéla Oxidační stabilita ionexů
Štefanov Miroslav Odstraňování berylia z vodných roztoků

 

2008 

Belušová Vladimíra Sorpce oxoaniontů na polymerní matrici – spektroskopická studie
Dostálová Kateřina Bilance spotřeby kyslíku v zařízení pro testy materiálů v podmínkách superkritické vody
Krček Martin, Dis. Odstraňování těžkých kovů sorbenty na bázi přírodních látek
Moulis František Chování slitin zirkonia v podmínkách páry o teplotě 500°C a superkritické vody
Šillerová Hana Mechanické a termické vlastnosti biopelet
Zavřel Marek Koroze mědi v horkovodních okruzích
Zychová Markéta Fluidní zplyňování biomasy vodní parou – vliv přídavku CO2 

2007 

Blažek Pavel Zkoušení protikorozní odolnosti materiálů v energetice mechanickými zkouškami
Charvát Petr Stanovení odolnosti korozivzdorné oceli vůči lokálnímu napadení
Jánošíková Vladimíra Spektroskopická studie vazby kovů v huminové kyselině
Koňařík Tomáš Odolnost materiálů v podmínkách superkritické vody
Mašková Eva Sorpce huminových látek na zeolit – spektroskopická studie
Pluhař Jan Povrchová analýza na oxidech železa
Renčiuková Veronika Mikroelektrochemická měření
Stejskal Jakub Korozní praskání na stěnách produktovodů
Šlapáková Petra Odstraňování oxoaniontů na GEH
Třísková Petra Čištění vody nanofiltrací
Weisová Jitka Sorpce oxoaniontů na 1-deoxy-1methylamino-D-glucitolovém sorbentu ve formě vláken
Žemlová  Tereza Ochrana energetických materiálů proti korozi

 

Aktualizováno: 16.5.2018 12:20, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi