Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Bakalářské studium → Témata diplomových prací
iduzel: 64808
idvazba: 77489
šablona: stranka
čas: 29.11.2022 07:49:08
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 64808
idvazba: 77489
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/bakalarske-studium/64808'
iduzel: 64808
path: 8548/7922/7926/7933/8213/8328/64808
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací

seznam nabízených témat diplomových prací, v případě zájmu neváhejte kotaktovat  vedoucího práce

Chování vysoce legovaných ocelí v superkritické vodě

Vedoucí: doc. Ing. Jan Macák, CSc./ doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc./ Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D./ Ing. Jana Rejková, Ph.D.

Anotace - použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti. Konstrukční materiály jsou v tomto prostředí vystaveny velmi náročným korozním podmínkám. Cílem práce je ověřit chování vybraných konstrukčních materiálů, např. oceli 310S v tomto prostředí. Práce se věnuje též vývoji a aplikaci unikátní in-situ metodiky studia korozních charakteristik za nadkritických parametrů a je součástí mezinárodního projektu H-2020 ECC-SMART (JOINT EUROPEAN CANADIAN CHINESE DEVELOPMENT OF SMALL MODULAR REACTOR TECHNOLOGY).

  

Chování slitin niklu v superkritické vodě

Vedoucí: doc. Ing. Jan Macák, CSc./ doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc./ Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D./ Ing. Jana Rejková, Ph.D.

Anotace - použití superkritické vody jako pracovního media energetických cyklů je v současné době diktováno snahou o zvýšení termické účinnosti. Za jeden z perspektivních konstrukčních materiálů pro toto korozně náročné prostředí jsou považovány slitiny niklu. Cílem práce je ověřit chování slitiny typu 800H v tomto prostředí. Práce se věnuje též vývoji a aplikaci unikátní in-situ metodiky studia korozních charakteristik za nadkritických parametrů a je součástí mezinárodního projektu H-2020 ECC-SMART (JOINT EUROPEAN CANADIAN CHINESE DEVELOPMENT OF SMALL MODULAR REACTOR TECHNOLOGY).

 

Koroze materiálů pro technologie záchytu CO2

Vedoucí: doc. Ing. Jan Macák, CSc./ doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc./ Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D./ Ing. Jana Rejková, Ph.D.

Anotace - technologie CCS se zabývají snížením emisí záchytem CO2 a jeho ukládáním do podzemních prostor pro další využití. Tyto technologie pracují v korozivním prostředí a za vysokých teplot. Na konstrukční materiály budou tedy kladené vysoké nároky korozní odolnosti. Cílem práce bude studium korozního chování niklových slitin za vysokých teplot a experimentální ověření jejich životnosti v modelovém prostředí.

 

Poškození vysoce legovaných materiálů v okruzích chladících vod

Vedoucí: doc. Ing Jan Macák, CSc./ doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc./ Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D./ Ing. Jana Rejková, Ph.D.

Anotace - korozivzdorné oceli jsou v elektrárenských okruzích široce rozšířeným materiálem. Jejich využití najdeme mimo jiné i v okruhu chladících vod. V těchto podmínkách je nutno počítat s možnou mikrobiální aktivitou a s ní spojenými riziky pro použití těchto ocelí. Cílem práce je studium chování korozivzdorných ocelí v chladícím okruhu v závislosti na provozních parametrech. K testům bude využit modelový chladící okruh, umožňující přesné nastavení provozních parametrů a jejich monitoring.

 

Testy stavu povrchových ochranných vrstev v tekutých kovech

Vedoucí: doc. Ing Jan Macák, CSc./ doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc./ Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D./ Ing. Jana Rejková, Ph.D.

Anotace - jednou ze slibných koncepcí tzv Generace IV jaderných reaktorů je LFR (Lead Cooled Fast Reactor). LFR reaktor je vysokoteplotní, chlazený roztaveným olovem a umožňuje provoz za nízkého tlaku v primárním okruhu. Práce se bude zabývat vývojem a aplikací in-situ měření povrchových charakteristik konstrukčních materiálů v tekutých kovech. Práce jsou prováděny v kooperaci s Centrem výzkumu, Řež.

 

Středně-teplotní čištění syntézního plynu z plazmového zplyňování tuhého alternativního paliva

Vedoucí práce: Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D.

Konzultanti: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Ing. Siarhei Skoblia, Ph.D.

Anotace - cílem této práce je experimentální ověření ideového návrhu čistící trati pro syntézní plyn aplikovatelnou při procesu vysokoteplotního plazmového zplyňování. Palivem v rámci měřící kampaně bude tuhé alternativní palivo (TAP, anglicky Refuse Derived Fuel — RDF). Samotná práce se bude skládat ze dvou částí: (i) laboratorní ověření funkčnosti vybraných sorbentů na modelových plynech; (ii) provedení provozního testu na plazmovém generátoru vybaveném vhodnou čistící tratí pro testování vybraných sorbentů.

 

Stanovení obsahu těžkých kovů a živin v popelovinách z fluidního spalování biomasy

Vedoucí práce: Ing. Josef Farták, Ph.D.

Konzultanti: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., Dr. Ing. Jaroslav Moško, Ph.D.

Anotace - cílem této práce je vyšetření metodiky pro stanovení legislativně sledovaných těžký kovů, metaloidů, popelotvorných prvků a živin, a diskutovat jejich chování v závislosti na typu použité biomasy a pracovních podmínkách procesu spalování vybraných biomas ve fluidní vrstvě. Spalovací testy budou provedeny na fluidním experimentálním stendu MiniFluid v těžkých laboratořích ČVUT Praha. Pro rozklad vzorků mokrou cestou bude využito termické tlakové zařízení od společnosti Berghof s nerezovými autoklávy DAB 3. Pro ověření kvality rozkladu budou využity certifikované referenční vzorky. Pro analýzy vybraných prvků bude následně využito dostupné laboratorní vybavení Ústavu energetiky: AAS a AES (SpectrAA 220 od společnosti Varian) a ICP-OES (iCAP 7400 od společnosti Thermo Scientific™).

 

pracovní skupina “Úprava vody ionexy a membránové separační metody” nabízí studentům témata uvedená níže, podrobnosti k tématům jsou specifikovány až po konzultaci se studentem.

Vedoucí: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D./ doc. Dr. Ing. Helena Parschová/ Ing. Eva Mištová, Ph.D.

  • Selektivní sorpce nežádoucích kontaminantů z vod
  • Selektivní sorpce aniontů – výběr ionexů a pracovní podmínek
  • Studium sorpce iontů kovů na anorganických sorbentech
  • Studium sorpce iontů na přírodních sorbentech
  • Kombinace elektrochemických a sorpčních procesů pro separaci iontů kovů
  • Využití membránových technologií v energetice
  • Laboratorní příprava ionexů nebo sorbentů
Aktualizováno: 14.11.2022 15:25, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi