Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Bakalářské studium → Bakalářské práce 2012-2016
iduzel: 9287
idvazba: 10749
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 03:07:35
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce 2012-2016

 2016 

Heřmanová Klára Odstraňování tenzidů z vodných roztoků
Korecký Michal Sledování kinetiky sorpce těžkých kovů na různých typech katexů
Matoušková Lenka Anorganické sorbenty pro úpravu vody
Samusevich Oleg Charakterizace strusky ze spalování komunálních odpadů
Vizelková Kateřina Optimalizace provozu filtrace TVD

 

2015

Foubíková Aneta Degradace anexů - spektroskopická studie
Kochari Arletta Vývoj a výzkum anorganických termoakumulačních materiálů s fázovou přeměnou
Krůšková Barbora Korozní chování ocelí v prostředí hlubinného úložiště
Novák Michal Studium koroze povlakových materiálů palivových článků na bázi slitin zirkonia
Šilhan Tomáš Studium sorpce kationtů na anorganickém sorbentu clinoptilolitu metodou molekulové spektrometrie

 

2014 

Gordyatskaya Yelena Odstraňování cesia z mořské vody
Kruml Matěj Vysokoteplotní sorpce chlorovodíku z modelového generátorového plynu – vliv teploty
Martínek Marek Možnosti termické analýzy pro studium energetického obsahu paliv z biomasy
Moško Jaroslav Vliv parciálního tlaku kyslíku na účinnost procesu fluidního spalování sub-bituminózního uhlí
Novotná Jitka Spektroskopická studie degradace ionexů
Tůma Lukáš Studium vlivu prostředí energetických cyklů na vlastnosti materiálů

 

2013 

Bystrianský Václav Studium materiálů pro superkritické energetické okruhy
Černík Jan Vlastnosti oxidických vrstev na slitinách zirkonia
Dobrovolný Kryštof Korozní odolnost mědi v odplyňovaných teplárenských okruzích
Lambl Vojtěch Možnosti využití redoxních polymerů v úpravě vody
Urbánková Eliška Odstraňování iontů olova z vodných roztoků
Krausová Aneta Ramanova spektroskopie biopaliv
Šustr Vít Vysokoteplotní odstraňování chlorovodíku z modelového generátorového plynu pomocí sorbentu na bázi sodíku
Chalabala Jan Vliv hydrogenuhličitanu na kyslíkovou korozi uhlíkové oceli
Maštalská Ivana Odstraňování iontů stříbra z vodných roztoků

 

2012

Dvořáková Hana Odstraňování fluoridů na anorganických sorbentech
Farták Josef Zlepšování termických vlastností slámy
Karásková Aneta Vliv doprovodných aniontů na sorpci fosforečnanů na alumině
Sialini Pavel Analýza vrstev ZrO2 na slitinách zirkonia 

 

Aktualizováno: 16.5.2018 12:20, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi