Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Laboratoře → Úprava vody ionexy, membránové separační metody → přístrojové vybavení
iduzel: 10163
idvazba: 11890
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 01:13:05
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř analytiky vody

Ústav energetiky je vybaven řadou přístrojů, nezbytných zejména pro výzkum v oblasti analýzy, úpravy vody ionexy a membránových separačních metod. Tyto přístroje rovněž zajišťují potřebné typy analýzy pro ostatní vědecko-výzkumné aktivity jako je studium koroze materiálů a v neposlední řadě zpracování a analýza odpadů a biomasy.

kontakt:             doc. Dr. Ing. Helena Parschová

doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Ing. Eva Mištová, Ph.D.

 

originál

Dionex ICS 1000

Iontový chromatograf vybavený analytickou předkolonou a kolonou s anexovou stacionární fází pro analýzu aniontů. Citlivost přístroje je zvýšena zařazením supresoru.

originál

Cecil CE 2041

Spektrometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra, měří v oblasti vlnových délek od 190 nm do 990 nm.

originál

SpectrAA 220 Varian

Dvoupaprskový atomový absorpční a emisní spektrometr, tzn. porovnává 2 paprsky získané dělením zdrojového záření rotujícími zrcadlovými segmenty. Jeden paprsek prochází přes absorbující prostředí a druhý (srovnávací) mimo.

šířka 215px

 ICP-OES iCAP 7400

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, umožňuje stanovení 68 prvků periodické soustavy. Detekční limity jednotlivých prvků se liší, u některých lze dosáhnout detekčního limitu až 3 μg/l.

originál

Apollo 9000

Spalovací analyzátor organického uhlíku TOC ve vodní fázi. Stanovení se provádí vysokoteplotní oxidací vzorku kyslíkem na Pt katalyzátoru a vzniklý plyn se analyzuje pomocí nedisperzního infračerveného detektoru.

originál

Demineralizační linka

Linka pro výrobu demineralizované vody tvořená reverzně osmotickým modulem, katexovou kolonou, anexovou kolonou a kolonou se směsným lože.

Aktualizováno: 4.12.2017 09:29, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi