Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 11702
idvazba: 13845
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 01:47:23
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Apollo 9000

originál

Kontakt: Ing. Ivo Jiříček, CSc.

Apollo 9000 (Tekmar Dohrman, USA) je spalovací analyzátor organického uhlíku TOC ve vodní fázi. Analýza TOC se provádí vysokoteplotní oxidací vzorku kyslíkem na Pt katalyzátoru při teplotě 680°C. Vzniklý plyn se po zbavení korozivních přísad (HCl, HF) a vysušení analyzuje pomocí nedisperzního infračerveného detektoru (NDIR). Přídavkem kyseliny a stripováním lze stanovit i celkový anorganický uhlík TIC. Hodnota čistě organického uhlíku se stanoví buď okyselením vzorku před nástřikem nebo diferenčně jako rozdíl celkového uhlíku TC a TIC. Kvantita je určena z kalibračních závislostí s přesností na 0,1 mg dm-3.

Aktualizováno: 20.3.2015 09:59, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi