Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 11689
idvazba: 13830
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 02:47:58
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

DIONEX ICS 1000

originál

Kontakt: doc. Dr. Ing. Helena Parschová

Iontová chromatografie je metoda určená pro separaci iontů a dalších nabitých částic. Částice bez náboje procházejí kolonou, pokud se neuplatní další separační mechanizmy, bez zadržení. K separaci dochází na měničích iontů (stacionární fáze). Stacionární fáze je tvořena makromolekulárními částicemi, které obsahují funkční nebo aktivní skupiny. Nese-li funkční skupina kladný náboj, mohou být vyměňovány anionty z mobilní fáze a měnič iontů se nazývá anex. V opačném případě, kdy dochází k výměně kationtů, se měnič iontů nazývá katex. Ionexy mají na svém povrchu chemicky vázané iontové skupiny a na nich jsou elektrostatickými silami drženy opačně nabité protiionty. Tyto protiionty jsou shodné s jedním z iontů, které tvoří mobilní fázi. Protiion je při separaci dočasně zaměněn stejně nabitým iontem separované složky. Přebytek iontů v mobilní fázi, které mají stejný náboj jako ion separované složky, způsobí, že ion složky je z tohoto místa vytěsněn a unášen mobilní fází k další částici sorbentu, kde se celý proces opakuje.

Iontový chromatograf DIONEX ICS 1000 je vybaven analytickou předkolonou a kolonou s anexovou stacionární fází, proto umožňuje analýzu aniontů. Citlivost přístroje je zvýšena zařazením supresoru.

Parametry:

  • analýza aniontů: fluoridy, chloridy, dusitany, bromidy, dusičnany, fosfáty, sírany
  • analytická kolona: IonPac AS4A-SC 4mm Analytical Column
  • analytická předkolona: IonPac AG4A-SC 4mm Guard Column
  • eluent: 1,8 mmol dm-3 uhličitan sodný + 1,7 mmol dm-3 hydrogenuhličitan sodný
  • objem vzorku: 25×10-6 dm3
  • detekční limit: ~0,05 mg dm-3
  • supresor: ASRS-ULTRA II (4-mm) Anion Self-Regenerating Suppressor

Aktualizováno: 4.12.2017 09:31, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi