Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 11690
idvazba: 13831
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 01:42:30
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

SpectrAA 220 Varian

originál

Kontakt: doc. Dr. Ing. Helena Parschová  -  doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Podstatou metody je absorpce vhodného elektromagnetického záření volnými atomy v plynném stavu. Absorpční spektrometrie je založena na aplikaci Lambertova-Beerova zákona. Základem atomového absorpčního spektrometru je plamenový atomizátor. Roztok vzorku se nejprve v tzv. zmlžovači převede na aerosol se vzduchem nebo oxidem dusným (oxidovadlem) a získaný aerosol se po smíšení s vhodným plynným palivem (acetylen) přivádí do hořáku se štěrbinovým ústím o délce 5 až 10 cm. Plamen nad touto štěrbinou pak tvoří absorpční prostředí, kterým prochází podélně svazek paprsků z vhodného zdroje. Teplota plamene je pro směs vzduch-acetylen 2500K a pro acetylen-oxid dusný 3000K. Zdrojem záření je většinou výbojka s dutou katodou. Výbojky s dutou katodou jsou konstruovány tak, že katoda výbojky je tvořena kovem, jehož čárové spektrum chceme získat. Někdy se tyto výbojky konstruují jako kombinované pro několik kovů. Výbojka je naplněna plynem (argonem nebo heliem). Atomová absorpční spektrometrie slouží k elementární kvantitativní analýze kovových prvků nízkých koncentrací. Výbojky s dutou katodou jsou konstruovány pro více než 60 prvků periodické tabulky. Veličina, kterou korelujeme s koncentrací složky, je absorbance a pracuje se metodou kalibrační křivky.

Emisní atomová spektrometrie je založena na sledování emise elektromagnetického záření volnými atomy látek v plynném stavu. Tato metoda využívá plamen jako excitační zdroj. Přístroje pro plamenovou emisní spektrometrii jsou podobné přístrojům pro plamenovou absorpční spektrometrii, s tím rozdílem, že plamen vystupuje jako zdroj záření a výbojka s dutou katodou je tudíž zbytečná. Pracuje se rovněž metodou kalibrační křivky.

SpectrAA 220 Varian je dvoupaprskový spektrometr, tzn. porovnává 2 paprsky získané dělením zdrojového záření rotujícími zrcadlovými segmenty. Jeden paprsek prochází přes absorbující prostředí a druhý, srovnávací, mimo. Přístroj lze použít jak pro absorpční, tak pro emisní měření.

Parametry:

  • lampy: 4 (manuální nebo automatická volba lampy)
  • monochromátor: konstrukce Czerny-Turner (rozsah měření 185-900 nm)
  • plamen: acetylen-vzduch, acetylen-oxid dusný
  • korekce pozadí: deuteriová výbojka
  • detekční limit: ~0,005 mg dm-3
  • atomová absorpce: Ca, Mg, Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, Ni, Cr, Mn, Fe, Co, ...
  • atomová emise: K, Na

Aktualizováno: 4.12.2017 09:30, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi