Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 11711
idvazba: 13855
šablona: stranka
čas: 3.12.2021 02:12:04
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Cecil CE 2041

originál

Kontakt: doc. Dr. Ing. Helena Parschová
 
Cecil CE 2041 je spektrometr pro viditelnou a ultrafialovou oblast spektra (oblast vlnových délek od 190nm do 990nm). Umožňuje stanovení např. dusičnanů, amonných iontů, fluoridů, fosforečnanů, síranů, křemičitanů, hliníku, dusitanů, organických látek aromatického charakteru, atd. Dále umožňuje měření změny absorbance v závislosti na čase, skenování spektra na vlnové délce.

Podstatou ultrafialové a viditelné spektrometrie je absorpce ultrafialového a viditelného záření zředěnými roztoky molekul. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů, které jsou součástí molekulových orbitalů. Ve spektrofotometrech se jako zdroje záření používají pro viditelnou oblast světla wolframová a halogenová žárovka, pro ultrafialovou oblast deuteriová lampa. Vzorek je umístěn v kyvetě. Skleněná kyveta je použitelná pro viditelnou oblast (propouští vlnové délky od 350 do 2000 nm), křemenná kyveta pro ultrafialovou oblast.

Aktualizováno: 4.12.2017 09:30, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi