Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 10183
idvazba: 11916
šablona: stranka
čas: 29.6.2022 21:15:49
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přístroje pro přípravu vzorků

Kontakt: Ing. Josef Farták, Ph.D.; Ing. Ivo Jiříček, CSc.

 ◳ mlýnek (jpg) → (originál)

Mlýnek IKA A10 basic (IKA®-Werke)

Praktický mlýnek s výměnnými noži a užitným objemem 50 ml pro mletí materiálů do 5 Mohsovy stupnice. Mlýnek je možné chladit vodou nebo suchým ledem. Rychlost otáčení nože je 25 000 ot/min s možností pulzního mletí a časovačem.

 ◳ ika a10 (jpg) → (originál)

Mlýnek IKA A10 basic (IKA®-Werke)

Starší typ mlýnku IKA s rychlostí otáčení nože 20 000 ot/min a manuálním ovládáním.

 ◳ rs24 (jpg) → (originál)

Bio RS-24 (Biosan)

Vertikální rotátor s časovačem a volitelnou rychlostí otáčení. Možnost použití několika platforem pro uchycení zkumavek dle jejich objemu v rozmezí od 1,5 ml až 50 ml.

 ◳ as 200 (jpg) → (originál)

Prosívací zařízení  AS 200

Prosívací zařízení  AS 200 firmy Retsch, slouží k prosívání, sítové analýze a vytvoření rozsevové křivky různých sypkých materiálů, zejména popele a škváry, případně nedopalu z energetických a spalovacích zařízení. 

 ◳ mlýn velky (jpg) → (originál)

Mlýn SM2000 (Retsh)

Střižný mlýn SM2000, slouží ke mletí a homogenizaci veškerých vzorků určených k analýze od biomasy, uhlí, plast, papír, až po drobný plechový materiál.

 

 

Analytické přístroje

Kontakt: Ing. Josef Farták, Ph.D.; Ing. Ivo Jiříček, CSc.

 ◳ gms810 (jpg) → (originál)

SICK GMS810 SXRF

online analyzátor plynných směsí.

Detekované plyny: 

CO;  CO2 ; CH4 ; H2; O2 ; nasycený uhlovodík C2H6;  nenasycený uhlovodík C2H4

 ◳ 0014__pec_v (jpg) → (originál)

Pec LH 06/13 (LAC)

Elektrická laboratorní pec LH 06/13  s programovatelným regulátorem HT 40 A, umožňuje zahřívat vzorky až do 1345 °C. 

 ◳ 0001__ikac2000 (jpg) → (originál)

IKA C 2000  (IKA®-Werke)

Kalorimetr vybavený samostatným chladičem vody KV500 určený pro stanovování spalného tepla a výhřevnosti pevných a kapalných paliv.

originál

Niton XL3t (Thermo Scientific™)

Ruční rentgenově fluorescenční analyzátor se stolním držákem, nedestruktivní elementární analýzu prvků od Mg v periodické tabulce dál. 

originál

SDT Q600 (TA Instruments)

Simultánní termická analýza do teplot 1500°C. DSC kalorimetrie – detekce termodynamických změn měřením tepelné energie nutné ke kompenzaci rozdílu teplot mezi vzorkem a referenční látkou. 

originál

Nicolet iS10 (Thermo Scientific™)

FTIR spektrometr určený pro střední infračervenou oblast 7800-350 cm-1.  Molekulární spektroskopická detekce prášků, kapalina a plynů

 ◳ 0001__apollo9000 (jpg) → (originál)

Apollo 9000

Spalovací analyzátor organického uhlíku TOC ve vodní fázi. Stanovení se provádí vysokoteplotní oxidací vzorku kyslíkem na Pt katalyzátoru a vzniklý plyn se analyzuje pomocí nedisperzního infračerveného detektoru.

 ◳ exper (jpg) → (originál)

Experimentální zařízení pro stanovení bodu vzplanutí vzorků zemin

 ◳ 0001__dionexics1000 (jpg) → (originál)

Dionex ICS 1000

Iontový chromatograf vybavený analytickou předkolonou a kolonou s anexovou stacionární fází pro analýzu aniontů. Citlivost přístroje je zvýšena zařazením supresoru.

 ◳ 0001__spectraa220varian (jpg) → (originál)

SpectrAA 220 (Varian)

Dvoupaprskový atomový absorpční a emisní spektrometr, tzn. porovnává 2 paprsky získané dělením zdrojového záření rotujícími zrcadlovými segmenty. Jeden paprsek prochází přes absorbující prostředí a druhý (srovnávací) mimo.

 ◳ ICP (jpg) → (originál)

 ICP-OES iCAP 7400 (Thermo Scientific™)

Optický emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, umožňuje stanovení 68 prvků periodické soustavy. Detekční limity jednotlivých prvků se liší, u některých lze dosáhnout detekčního limitu až 3 μg/l.

Aktualizováno: 8.3.2021 15:05, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi