Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2016-2020
iduzel: 28603
idvazba: 36470
šablona: stranka_submenu
čas: 29.6.2022 22:11:41
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce 2016-2020

2020

Brandejsová Jitka Odstraňování kationtů kovů z kontaminovaných roztoků šťavelanů
Glabasňa Jan Vývoj postupu testování naplnění ionexových kolon
Hušek Matěj Spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů ve stacionární fluidní vrstvě
Nguyenová Quynh Trang Odstraňování iontů stroncia a cesia z vodných roztoků pomocí sorpčních kolon v sériovém uspořádání
Štěpánková Zuzana Odpadní voda jako sekundární zdroj fosforu – analýza toků na ČOV pro účinnou recyklaci fosforu
Valtr Jaromír Procesy při sušení vnitřních prostorů obalových souborů vyhořelého jaderného paliva

 

2019

Dumská Karolina Korozní vlastnosti svarů konstrukčních ocelí v energetice
Lieskovský Michal Odstraňování kovů z vodných roztoků sorbentem s amidoximovou funkční skupinou
Oujiří Vojtěch Korozní odolnost materiálů úložného obalového souboru pro hlubinná úložiště jaderného odpadu
Růžičková Aneta Studium stability anexů
Samusevich Oleg Utilization of bottom ash from waste-to-energy plant
Skálová Hana Příprava polymerních sorbentů suspenzní polymerací
Vizelková Kateřina Study of corrosion of structural steel under simulated conditions of spent nuclear fuel repository

 

2018

Matoušková Lenka Odstraňování iontů stroncia a cesia z vodných roztoků
Kujalová Lucie  Vliv netermálního plazmatu na vlastnosti polypyrrolu
Vipler Dominik Spolu-spalování alternativních paliv v cementárně Lafarge Cement, a.s.

 

2017

Foubíková Aneta Odstraňování iontů cesia na vybraných sorbentech
Novák Michal Korozní a elektrochemické vlastnosti tenkých vrstev na bázi Si na povrchu zirkonia
Novotná Jitka Stanovení emisí CO2 v cihlářských směsích
Pavlisová Patricie Možnosti stanovení lithných iontů na výstupu z ionexové kolony
Studničková Martina Odstraňování kovů z citrátových komplexů
Vacková Iveta Korozní praskání vnitřních stěn plynovodů

 

2016

Gordyatskaya Yelena Použití polymerních sorbentů pro odstranění ropných látek z vody
Kruml Matěj Termochemická úprava popelu z čistírenských kalů
Moško Jaroslav Fluidised-bed combustion of dry stabilized sewage sludge
Švec Jakub Možnosti vibrační spektroskopie při kvalitativní a kvantitativní analýze zakázaných látek
Tůma Lukáš Studium degradace materiálů v energetických parovodních okruzích
Aktualizováno: 28.6.2022 12:43, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi