Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium
iduzel: 8328
idvazba: 38462
šablona: stranka
čas: 1.6.2023 04:52:25
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 8328
idvazba: 38462
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uen.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/8328'
iduzel: 8328
path: 8548/7922/7926/7933/8213/8328
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Akreditované studijní programy:


Studijní program:

Energie a paliva

   Specializace:

Chemické technologie v energetice

   Specializace: Technologie ropy a alternativních paliv
   Specializace: Plynná a pevná paliva
Studijní program:

Technologie vody

Studijní program:

Environmentální inženýrství a analýza

Studijní program:

Průmyslová ekologie a toxikologie

doporučené studijní plány studijních programů naleznete zde.


témata diplomových prací pro rok 2022/2023

Studijní program zahrnuje problematiku zpracování a energetického využití fosilních uhlíkatých paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) i paliv z obnovitelných zdrojů, dále chemie energetických oběhů, koroze energetických zařízení a využití technické jaderné chemie pro energetické účely. Významnou část náplně studia zaujímají ekologické aspekty dopravy, skladování, zpracování, výroby a použití paliv a minimalizace negativního vlivu průmyslu paliv a energetiky na životní prostředí. Pozornost je věnována i sorpčním a membránovým postupům úpravy vody. Studenti získávají teoretické i praktické zkušenosti z oblastí moderních palivářských a petrochemických technologií, analýzy paliv a životního prostředí, chemicko-inženýrských výpočtů technologických zařízení a procesů, inženýrské ekonomiky a managementu. Velký důraz je kladen na laboratorní výuku a nedílnou součástí praktické výuky je i využití moderních inženýrských informačních systémů a výpočetní techniky. Studijní obor tak vychovává inženýry chemie s vyváženou kombinací chemicko-inženýrských a chemicko-technologických disciplín.

Předměty vyučované Ústavem energetiky v magisterských programech jsou:

 • Energetika 
 • Akumulace energií 
 • Energetická zařízení
 • Energetické využití opadů 
 • Chemie energetických oběhů
 • Koroze  a protikorozní ochrana energetických zařízení
 • Laboratoř energetiky
 • Laboratorní projekt specializace Chemcké technologie v energetice
 • Laboratoř envirenmentálních rizik v energetice 
 • Radioaktivní odpady
 • Seminář a laboratoř analytiky vody
 • Speciální separační metody v úpravě vody
 • Technická jaderná chemie
 • Technologické výpočty v energetice
 • Udržitelná energetika 

Aktualizováno: 27.3.2023 14:04, Autor: Eva Mištová


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi