Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Doktorské studium → Disertační práce 2005-2010
iduzel: 9642
idvazba: 11292
šablona: stranka_submenu
čas: 15.8.2022 17:48:04
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Disertační práce 2005-2010

2010

Ing. Černoušek Tomáš  Studium korozní odolnosti fyzikálně nanášených vrstev 14.12.2010
Ing. Kudrnová Marie  Koroze ve štěrbinách PWR parogenerátorů v závislosti na jejich parametrech a prostředí 14.12.2010
Ing. Pohořelý Michael Vliv reakčních podmínek na fluidní zplyňování uhlí, dřeva a plastů 24.11.2010
Ing. Dreiseitlová Lena Selektivní odstraňování molybdenu a paladia pomocí funkcionalizovaných materiálů 13.10.2010
Ing. Racek Jan Vliv vnitřního prostředí plynovodu na korozní praskání uhlíkových a nízkolegovaných ocelí 1.7.2010

 

2009

Ing. Třísková Jitka Spektroskopické studium železa a jeho sloučenin 15.5.2009

 

2008 

Ing.Houserová Pavla  Odstranění kontaminujících iontů z vody pomocí polymerních sorbentů 26.11.2008
Ing. Voláková Pavlína  Problematika spalování biomasy, tvorba strusky a skelných nápeků z biomasového na alkálie bohatého popela 26.11.2008
Ing. Kašpárková Pavlína  Sorpce a desorpce oxoaniontů wolframu na sorbentu s 1-deoxy-1-methyamino-D-glucitolovou funkční skupinou 24.1.2008
Ing. Hilbert Jan Studium metod k hodnocení turbinových úsad a rozpuštěných organických látek ve vodách v energetice 25.6.2008

 

2007

Ing. Pazderová Martina Protikorozní ochrana ocelí fyzikálně nanášenými povlaky 29.5.2007
Ing. Trapl Karel Akustická emise při expozici kovových materiálů v korozních prostředích 23.5.2007

 

2006  

Ing. Mištová Eva Studium zachycování oxoaniontů na polysacharidických sorbentech 21.2.2006
Ing. Burda Richard Polymerní sorbenty s hydroxylovými skupinami pro selektivní sorpci oxoaniontů kovů 15.5.2006
Ing. Berka Jan Spalování halogenovaných uhlovodíků 5.12.2006

 

2005

Ing. Koutský Martin Energetické využití biomasy 11.10.2005
Ing. Machníková Eva Protikorozní elektrochemicky syntetizované povlaky 13.12.2005
Ing. Vaigl Martin Selektivní sorpce oxoaniontů na syntetickém polymerním sorbentu 1.2.2005

Aktualizováno: 22.2.2022 11:19, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi