Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2010-2015
iduzel: 9327
idvazba: 10807
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 02:44:09
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce 2010-2015

2015

 Bystrianský Václav Studium oxidických vrstev z energetických parovodních okruhů
 Černík Jan Chování slitin zirkonia v interakci s vodíkem
 Dobrovolný Kryštof Studium korozních procesů mědi v podmínkách horkovodních okruhů
 Ryšavá Eliška Odstraňování iontů kobaltu z vodných roztoků pomocí sorbentů s iminodioctovou funkční skupinou
 Chlupáčová Monika Comparation of different types of strogly acidic cation exchangers
 Šustr Vít Vysokoteplotní odstraňování chlorovodíku z modelového generátorového plynu – vliv sirovodíku na dechloraci plynu
 Krausová Aneta Analýza složení strusky ze spaloven komunálních odpadů

 

2014

Babayan Stella Korozní chování ocelí v prostředích těžkých tekutých kovů jako chladiv pro reaktory Gen. 4
Bendl Daniel Degradace katexů - spektroskopická studie
Farták Josef Stanovení vlastností slámy a produktu jejího spalování
Sialini Pavel Oxidace povrchu slitin zirkonia pro pokrytí jaderného paliva
Šimůnková Markéta Provozuschopnost elektrodeionizačních modulů pro vstupní roztoky s kvalitou horší než RO permeát
Vénos Otakar Koroze zirkoniových slitin za přítomnosti lithných iontů

 

2013

Houšťava Miloslav Vliv doprovodných iontů na odstraňování iontů cesia z vodných roztoků
Janák Martin Odstraňování dusičnanů z roztoku kontaminované kyseliny borité
Krausová Aneta Vliv iontů lithia na korozi zirkoniových slitin
Kunc Radim Odstranění beryllia z vodných roztoků pomocí sorbentů na bázi hydratovaného oxidu železitého
Labudová Lucia Vlastnosti oxidických vrstev na ocelích exponovaných v superkritické vodě
Marušáková Daniela Akustická emise při deformačních dějích na oxidických vrstvách na ocelích
Poláčková Jana Vliv chemických režimů na stav oxidických vrstev v parních turbínách
Suk Filip Analýza práškových hasicích prostředků
Sýkorová Andrea Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

 

2012

Antušková Václava Intenzifikace využití odpadní biomasy
Cabáková Gabriela Vysokoteplotní čištění generátorového plynu ze zplyňování biomasy – odstraňování halogenidů
Cigánek Štěpán Změny chemických a mechanických vlastností ionexů při simulovaných podmínkách provozu
Durda Tomáš Vliv fyzikálně-chemických vlastností uhlí na proces zplyňování v reaktoru s fluidní vrstvou
Hásl Tomáš Vliv struktury PCM na jejich termoakumulační vlastnosti
Horáková Kateřina Studium degradace huminových látek ve vodě
Němeček Michal Sorpce iontů chromu z vodných roztoků
Mühlhauser Zdeněk Vlastnosti slitin exponovaných za vysokých teplot
Porschová Hana Odstraňování nežádoucích látek z vodných roztoků kompozitními sorbenty

 

2011

Birčák Tomáš Vliv přítomnosti kyseliny borité na sorpci kationtů na silně kyselém katexu
Drahovzalová Martina Odstraňování dusičnanů z vodných roztoků
Mráz Martin Hodnocení úsad parních turbin
Stas Michal Odstraňování oxoaniontů arsenu selektivními sorbenty
Šillerová Hana Vyluhovatelnost tuhých zbytků ze spalování biopaliv
Šípková Adéla Degradace ionexů v oxidačním prostředí
Špirochová Jana Studium degradace huminových látek
Štefanov Miroslav Podmínky sorpce a desorpce fosforečnanů z vodných roztoků pomocí sorbentů na bázi aluminy

 

2010

Dostálová Kateřina Korozní změny u ocelí při rozpouštění kyslíku
Dzurus Michal Korozní odolnost povlaků určených pro kotle na spalování komunálních odpadů a spalování biomasy
Hrubý Jiří Obohacení membránově odsolené mořské vody o Ca a Mg
Jánošíková Vladimíra Odstraňování mědi z vodných roztoků
Krček Martin Fluidní zplyňování uhlí s přídavkem biomasy - Clean Coal Technology
Špalková Jolana Koroze slitiny Zr1Nb v prostředí VVER
Zavřel Marek Vliv fosfonových kyselin na korozi oceli
Zychová Markéta Vyluhovatelnost těžkých kovů z popelovin ze spalovny

Aktualizováno: 8.6.2017 09:34, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi