Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 2005-2009
iduzel: 9328
idvazba: 10808
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 01:50:05
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce 2005-2009

2009

Blažek Pavel Problematické prvky v alternativních palivech
Jeremiáš Michal Vysokoteplotní odstraňování dehtu z plynu ze zplyňování biomasy pomocí reformingových katalyzátorů
Hofman Svatopluk Stanovení kvalitativních parametrů vodného roztoku triethanolaminu, používaného při vypírce CO2 ze syntézního plynu
Koňařík Tomáš Charakterizace oxidických vrstev vzniklých za vysokých teplot pomocí elektrochemického šumu
Lysáková Kateřina Využití iontových barviv v obrazové analýze ionexů
Mašková Eva Studium degradace polymerních ionexů
Pluhař Jan Možnosti chemické analýzy v provozu tepelné elektrárny
Renčiuková Veronika Studium koroze výměníků tepla z hliníkových slitin
Rozsypalová Eva Stanovení sodíku v ropných frakcích
Stejskal Jakub Hodnocení odolnosti materiálů ve spalovacím prostoru kotle na biomasu
Šlapáková Petra Využití sorbentů na bázi hydratovaného oxidu železitého při odstraňování nežádoucích látek z vodných roztoků
Uzlová Alena Optimální podmínky sulfonace polystyrenových materiálů ve formě perliček a vláken
Žemlová Tereza Stabilita materiálů s fázovou změnou pro termoakumulaci

 

2008

Baroš Petr Hodnocení bionaft a jejich korozních účinků
Černý Ladislav Využití infračervené a Ramanovy spektroskopie ke sledování vazby mezi huminovou kyselinou a anorganickou matricí
Janík Přemysl Akustická emise při procesech penetrace vodíku v ocelích
Tomášek Josef Koroze v biopalivech na bázi etanolu 2007 

 

2007

Gerbelová Hana Sorpce oxoaniontů kovů na vláknitých sorbentech majících 1-deoxy-1-methylamino- D-glucitolovou funkční skupinu
Konvalinová Pavla Selektivní odstraňování mědi z kyselých důlních vod
Melka Lukáš Inhibice koroze přírodními látkami a jejich deriváty
Ředinová Adéla Aplikace membránové filtrace pro odstranění a zakoncentrování virů z kontaminované vody
Stejskalová Veronika Elektrochemický šum při lokálních korozních dějích
Tesař Tomáš Vývoj metod k hodnocení vzorků z energetiky
Vondrášek Jan Vývoj protikorozně odolných elektropolymerů na oceli
Zavřel Lukáš Povrchové vrstvy na oxidech slitin Zr 

 

2006 

Blažejovská Lenka Zplyňování dřeva a polyethylentereftalátu ve fluidní vrstvě
Černoušek Tomáš Korozní chování vakuově nanášených vrstev
Diblíková Linda Vodivé povlaky vytvářené na hliníku elektropolymerací
Dreiseitlová Lena Sledování chemické vazby sorpčních procesů molekulovou spektroskopií
Koc Miloš Vývoj inhibitoru koroze pro systémy těžby živic
Kůs Pavel Studium sorpce oxoaniontů na ionexu s diethanolaminovou funkční skupinou
Paluchová Zuzana Chemická a mechanická odolnost PVD vrstev na oceli
Stibůrková Pavla Studium odbouratelnosti chlorovaných organických látek
Strejcová Lenka Studium navodíkování korozivzdorné oceli a jeho projevů v AE
Štípková Dagmar Solidifikace kontaminovaných odpadů a vyluhovací testy

 

2005 

Bláha Karel Studium sorpce oxoaniontů na standartním slabě bazickém anexu
Kovář Miroslav Protikorozní vlastnosti povlaků pro tlakové části kotlů
Marek Jaromír In-situ adsorpce inhibitorů koroze Ramanovou spektroskopií
Petrů Jana Vliv nízkých koncentrací kyslíku na korozní procesy v plynovodech a na účinnost inhibitorů
Seydl Richard Potlačení inkrustačních reakcí při procesu odsíření spalin v ČEZ,a.s., elektrárna Počerady
Sirotná Kamila Porézní oxidické vrstvy na titanu
Svoboda Vojtěch Depozice látek na površích slitin Zr a vlastnosti těchto povrchů

Aktualizováno: 9.4.2015 09:48, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi