Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Magisterské studium → Diplomové práce 1995-1999
iduzel: 9330
idvazba: 10810
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 01:23:08
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diplomové práce 1995 - 1999

1999   

Johanisová Jitka Komplexotvorné schopnosti půdních huminových látek
Kalivodová Jana Složení turbinových nánosů a jejich vztah k chemickému režimu elektráren
Krischková Pavlína Odstraňování těžkých kovů z roztoku nanofiltrací
Kysela Leoš Optimalizace spalovacího procesu ve spalovně Mogul servis, a.s.
Lukeš Jiří Příprava a testování adsorbčního inhibitoru koroze
Pícha Jan Inhibitory koroze mosazi
Ruszová Pavla Sorpce a desorpce aniontů As, Mo,V a Se na ionexech s amino-methyl-glucitolovou skupinou

 

1998

Fengl Martin Zachycování těžkých kovů na oxihumolitech
Klos Jakub Akustická emise a elektrochemický proudový šum při lokálních korozních dějích
Konrádová Jaroslava Selektivní sorpce vybraných oxyaniontů na ionexu s diolovou funkční skupinou
Ludvíková Václava Sorpce těžkých kovů na ionexech s oligo(ethylenaminovou) funkční skupinou
Nevečeralová Dagmar Optimalizace procesu odstranění dusičnanů z vody silně bazickým anexem v HSO4- formě
Šimíčková Gabriela Spalování dřevných odpadů

 

1997 

Böhmová Vlasta Vliv vybraných aditiv a kontaminantů na korozi energetických materiálů
Bílková Kateřina Studium koroze a inhibice kondenzátorových ocelí
Fučíková Marie Studium inhibice koroze
Rejzlová Olga Účinnost odstraňování dusičnanů z vody selektivním anexem při recirkulaci regeneračního roztoku
Rudasová Pavla Korozně-napěťové vlastnosti ocelí pro lopatky parních turbín

 

1996 

Jareš Petr Studium vlastností pikolylaminového ionexu pro sorpci těžkých kovů
Šebela Pavel Studium koroze a inhibice kondenzátorových trubek
Miroš Radim Akustická emise při navodíkování oceli
Major Alexandr Studium chemických procesů v turbinách a jejich simulace pomocí molekulárního modelování
Novotný Radek Stanovení náchylnosti oceli ke tvorbě a šíření trhlin ve vodném prostředí za vysokých tlaků a teplot

 

1995  

Chuchvalec Petr Studium inhibice koroze
Kalík Michal Expertní a informační systém pro jaderné elekrtrárny s PWR
Kalíková Iva Korozní praskání ocelí v prostředí PG VVER 1000
Koutková Lada Sorpce těžkých kovů z bimetalických aminových roztoků na ionexech
Florián Vít Bilance spotřeby vápence na odsíření suchou vápencovou metodou
Jelínková Hana Studium procesu rozpouštění mědi
Kosová Martina Sorpce těžkých kovů z bimetalických aminových roztoků na ionexech
Budkovská Pavlína Aplikační vlastnosti fosfonových a etylenaminových ionexů
Čiháková Markéta Studium použití ODA k inhibici lokální koroze ocelí pro lopatky parních turbín
Mirošová Martina Vliv provozního režimu a typu membrán na účinnost reverzní osmózy
Říha Tomáš Studium distribuce sloučenin železa v nánosech parní turbíny
Špalková Kateřina Akustická emise při navodíkování ocelí a korozním praskání

Aktualizováno: 9.4.2015 09:48, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi