Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOPÚstav energetiky  → Studium → Bakalářské studium → Bakalářské práce 2017-2021
iduzel: 40319
idvazba: 43043
šablona: stranka_submenu
čas: 3.12.2021 02:11:26
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce 2017-2021

2021

Dašek David Vliv přechodových dějů na změny vlastností oxidických vrstev na slitinách zirkonia
Frank Kryštof Použití Ramanovy spektroskopie k fázové analýze oxidů na slitinách zirkonia
Golubko Anna Korozní chování materiálů pro reaktory s roztavenými solemi
Kutěj Daniel Analýza aktuálního stavu hlubinných úložišť radioaktivního odpadu
Šot Ondřej Vlastnosti uhlíku vzniklého vysokoteplotním plazmovým krakováním zemního plynu

 

2020

Hromek Filip Porovnání vlastností korozivzdorných ocelí stabilizovaných titanem a ocelí bez stabilizace
Pešková Monika Výroba vodíku z odpadních plastů pomocí vysokoteplotní plazmové pyrolýzy
Roztočil Petr Korozní chování mosazi v prostředí materiálů pro akumulaci tepla
Řehák Kryštof Selektivní katalytická redukce NOx v malém měřítku
Sedmihradská Anežka Charakterizace biocharu produkovaného na teplárně ve Zlaté Olešnici
Slavíková Jana Korelace pro předpověď charakteristických hodnot paliv z biomasy

 

2019 

Pilař Jakub Možnosti termické analýzy pro studium vlastností paliv z biomasy a odpadů
Solodkov Maxim Spolu-spalování stabilizovaných čistírenských kalů s dřevní biomasou ve fluidní vrstvě

 

 2018 

Brandejsová Jitka Odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků sorbenty s iminodioctovými funkčními skupinami
Glabasňa Jan Selektivní sorpce Cu(II) z přebytku konkurenčních iontů
Nguyenová Quynh Trang Anorganické sorbenty v úpravě vody
Štěpánková Zuzana Analýza speciace fosforu v produktech termického zpracování čistírenských kalů
Valtr Jaromír Superkritická voda v energetice, vlastnosti a příprava pro experimentální účely

 

2017 

Bíma Jaroslav Použití ionexů pro separaci oxoaniontů přechodných kovů
Lieskovský Michal Odstraňování iontů niklu z vodných roztoků
Mareš Jan Koroze slitin zirkonia v prostředí lithných iontů
Moravec Jan Selektivní sorpce wolframanů a molybdenanů z vodných roztoků
Oujiří Vojtěch Korozní odolnost úložného obalového souboru pro hlubinná úložiště jaderného odpadu
Prodanović Nikola Energetické využití netradičních energetických rostlin
Skálová Hana Možnosti stanovení stroncia metodou AAS
 Varga Aleš Studium korozní odolnosti chromových slitin A49 a A53 v prostředí s obsahem chloridových a fluoridových iontů elektrochemickými metodami.
Aktualizováno: 8.9.2021 11:25, Autor: Eva Mištová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi